Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zarządzanie

GRI:
 • [102-20] Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

  Przejdź do listy GRI
 • [102-31] Przegląd kwestii społecznych i środowiskowych przez zarząd Przegląd kwestii społecznych i środowiskowych przez zarząd

  Przejdź do listy GRI

Za kwestie CSR w Santander Bank Polska odpowiada Komitet ds. Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Komitet ustala standardy oraz odpowiada za zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. Stanowi główne forum do dyskusji na temat problematyki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, wyznacza kierunek strategicznych działań w tym zakresie oraz ustala i monitoruje cele zarządzania zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności naszej organizacji.

Kompetencje Komitetu ds. Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Santander Bank Polska:

 • określa cele roczne z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu;
 • zarządza polityką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w grupie Santander Bank Polska;
 • zapewnia realizację postanowień Polityki Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju;
 • zatwierdza długoterminowe plany działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w banku;
 • koordynuje strategię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, sprawuje nad nią nadzór i dopasowuje ją do celów biznesowych grupy;
 • monitoruje i prowadzi ewaluację wdrożonych w ramach strategii przedsięwzięć i projektów;
 • prowadzi analizę organizacji pod kątem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Informacje o składzie Komitetu ds. Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju można znaleźć tutaj

Nasze priorytety w zakresie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju zostały określone w naszej strategii Responsible Banking, o której pisaliśmy tutaj