Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Klienci Banku oraz oferowane produkty

Naszą ambicją jest być bankiem przyjaznym, skoncentrowanym na kliencie i dobrym dla pracowników. Nieustannie pracujemy nad tym, by minimalizować negatywny wpływ na środowisko i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie społeczne.

Klienci są zawsze w centrum naszego myślenia i działania. Rozmawiamy z nimi, ponieważ wiemy, że tylko ciągły dialog daje szansę na sukces na rynku bankowym. Zależy nam na satysfakcji klientów oraz na ich zaufaniu, które jest podstawą lojalności. Dlatego nieustannie zmieniamy się na lepsze. Naszym sposobem na usprawnienie działań i szybsze odpowiadanie na potrzeby klientów jest wprowadzenie kultury Agile.

 • [Wskaźnik własny 8] Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 9] Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

  Przejdź do listy GRI
 • [102-6] Obsługiwane rynki Obsługiwane rynki

  Przejdź do listy GRI

Klienci indywidualni

Osoby indywidualne

Produkty oferowane klientom:

 • konta osobiste i oszczędnościowe,
 • kredyty gotówkowe I mieszkaniowe,
 • karty płatnicze,
 • lokaty i inwestycje,
 • ubezpieczenia.

Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

MŚP z terenu całej Polski reprezentujące wszystkie sektory poza wykluczonymi ze względu na politykę compliance*.

Produkty oferowane klientom:

 • konta firmowe,
 • kredyty, w tym kredyty na finansowanie działalności bieżącej, kredyty inwestycyjne,
 • kredyty udzielane na zasadach preferencyjnych we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • gwarancje,
 • leasing i faktoring,
 • finansowanie start-upów (Santander Leasing),
 • lokaty i produkty inwestycyjne,
 • kompleksowe usługi z zakresu handlu zagranicznego,
 • produkty skarbowe,
 • oferta specjalna dla niektórych branż, m.in. rolnictwa.

* Na przykład ze względu na wspieranie terroryzmu, podejrzenie prania brudnych pieniędzy, handel bronią)

Klienci Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Przedsiębiorstwa i korporacje o obrotach od 8 mln PLN do 1,2 mld PLN.

Produkty oferowane klientom:

 • kredyty,
 • depozyty,
 • bankowość transakcyjna,
 • produkty skarbowe,
 • produkty leasingowe,
 • produkty faktoringowe,
 • produkty rynku kapitałowego,
 • rozwiązania zindywidualizowane.

Klienci Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Najwięksi klienci korporacyjni i instytucjonalni, a także korporacje obsługiwane w ramach międzynarodowych struktur BKI Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Grupy Santander.

Produkty oferowane klientom:

 • kompleksowe usługi i produkty w pełnym zakresie, w tym:
 • usługi transakcyjne,
 • bieżące oraz średnio- i długoterminowe finansowanie,
 • gwarancje,
 • obsługa fuzji i przejęć, zarządzanie płynnością i usługi powiernicze.

Najważniejsze inicjatywy i innowacje w 2018 roku:

Klient indywidualny

W 2018 roku, z myślą o klientach indywidualnych, Santander Bank Polska kontynuował wdrażanie produktów odpowiadających nowej obietnicy marki „Bankujesz jak chcesz”. Wprowadziliśmy m.in. narzędzie monitoringu wczesnych przeterminowań – CCS (Customer Communication Services), czyli samoobsługową platformę dostępną 24/7. Udostępnione zostały również nowe formy płatności mobilnych, m.in. Apple Pay i Fitbit Pay, dzięki czemu obecnie nasz bank ma najszerszy wachlarz płatności mobilnych na rynku. W 2018 roku rozwijaliśmy wdrożone w 2017 roku Konto Jakie Chcesz. Obecnie klient może samodzielnie dopasowywać ofertę do swoich potrzeb w bankowości internetowej i mobilnej. Może również korzystać z kolejnej funkcjonalności tego konta – Pakietu wielowalutowego.

Pakiet wielowalutowy to:

 • Brak opłaty banku za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą. Aby korzystać z usługi, nie trzeba posiadać kont w walutach obcych.

 • Możliwość połączenia karty z kontami w EUR, USD lub GBP. W przypadku wypłaty gotówki lub płatności kartą w EUR, USD lub GBP nie pobierzemy opłaty za przewalutowanie, jeśli karta będzie połączona z kontem w walucie, w której dokonywana jest transakcja, a na koncie będą zapewnione środki.

W 2018 r. wprowadziliśmy najbardziej oczekiwaną przez naszych klientów zmianę dotyczącą szybkich płatności – wszystkie przelewy z Konta Jakie Chcę są bezpłatne. Oferujemy klientom indywidualnym możliwość realizacji natychmiastowych przelewów bez żadnych opłat jako jedyny bank na rynku, co zdecydowanie wyróżnia produkt spośród innych oferowanych na polskim rynku bankowym. Klienci docenili tę innowację – mamy już 1,5 mln posiadaczy Konta Jakie Chcę.

 • [Wskaźnik własny 9] Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

  Przejdź do listy GRI

Klient MŚP

Dla klientów z sektora MŚP wprowadziliśmy w 2018 roku szereg rozwiązań ułatwiających codzienne prowadzenie biznesu, w tym:

 • Nowe rozwiązanie obsługi płatności ZUS zgodne z Ustawą z 11 maja 2017 r. dotyczącą nowego sposobu opłacania składek przez płatnika. Klient realizuje jeden przelew do ZUS na swój indywidualny rachunek, który zastępuje trzy lub cztery dotychczasowe, przeznaczone na poszczególne rodzaje składek. Wdrożenie zmiany wymagało od banku skoordynowania 15 systemów bankowych tak, by zachować szczelność danych pomiędzy nimi.
 • Split payment, czyli mechanizm płatności podzielonej. Uruchomiony od 1 lipca 2018 roku, polega na podziale płatności z faktury VAT (w złotych) w taki sposób, że wartość netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub usługodawcy, natomiast kwota podatku VAT będzie płacona na rachunek VAT. Klient nadal wypełnia jeden przelew, na którym wskaże dwie kwoty: wartość brutto oraz wartość podatku VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT są środkami należącymi do klienta, który jednak będzie mógł je wykorzystywać na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta.
 • Ułatwienie wysyłki płatności masowych poprzez kanał Host2Host, dzięki któremu klient może zrealizować dużą liczbę płatności na rachunki do banków adresata korzystając ze swojego systemu płatniczego bez konieczności korzystania z systemu bankowego.
 • Aplikacja eKsięgowość – usługa dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stworzona we współpracy z firmą inFakt, dostępna z poziomu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programów do fakturowania i prowadzenia samodzielnej księgowości. Kolejnymi dogodnościami są gotowe wzory do faktur, a także pomoc księgowej, z której można skorzystać od poniedziałku do soboty, od 7.00 do 22.00.
 • Udostępnienie kanału cyfrowego ułatwiającego pozyskiwanie i obsługę klientów „Zdalny Doradca MŚP”. Rozwiązanie to zapewni klientowi m.in. łatwy dostęp do swojego opiekuna bankowego z każdego miejsca i w dowolnym momencie.
 • Nowy model oferowania Funduszy Inwestycyjnych Santander z platformą do obsługi funduszy dostępną z poziomu Santander online.
 • Terminale POS. Od 15 lutego 2018 r. bank wspólnie z firmą Elavon Services uruchomił sprzedaż darmowych terminali płatniczych POS w Programie Polska Bezgotówkowa. Celem programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla klientów obejmujące zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców oferujących sprzedaż produktów lub usług, którzy w ciągu 12 ostatnich miesięcy nie korzystali z możliwości realizacji płatności bezgotówkowej. Oprócz oferty dostosowanej do potrzeb i darmowej dzierżawy terminala w ramach promocji istnieje możliwość korzystania z darmowego narzędzia iMerchantConnect umożliwiającego monitorowanie sprzedaży oraz szybki dostęp online do faktur, szczegółowych raportów i zestawień transakcji.
Portal Działalność.pl

Uruchomiliśmy portal Działalność.pl, który przeprowadza krok po kroku „startującego” przedsiębiorcę przez cały proces zakładania działalności gospodarczej bez konieczności wychodzenia z domu. Portal udostępnia wymagane formularze, narzędzie wspierające zakładanie działalności gospodarczej oraz bogatą bazę wiedzy, w tym filmy, webinary i rozmowy. W procesie przedsiębiorca jest wspierany przez doświadczonego księgowego, a dodatkowo ma możliwość skorzystania z najlepszej na rynku platformy eKsięgowość oraz innych narzędzi do rozliczeń.

Program Sukces kobiet w biznesie

Program ułatwiający dostęp do atrakcyjnego finansowania inwestycji nowopowstałym lub funkcjonującym już na rynku firmom prowadzonym przez kobiety. Poza finansowaniem, za symboliczną złotówkę w pierwszym roku, klientki mogą skorzystać również z ubezpieczenia Office Assistance pomocnego w sytuacjach awarii biurowych (pożar, zalanie, stłuczenie szyby i innych), kradzieży z włamaniem lub z serwisu sprzętu biurowego i IT. Santander Leasing otrzymał – w ramach współpracy z Międzynarodową Korporacją Finansową – na ten cel kredyt o wartości 150 mln USD. Środki mają ułatwić dostęp do finansowania inwestycji firmom prowadzonym przez kobiety i małym przedsiębiorstwom z mniej rozwiniętych regionów Polski.

Kredyt Biznesmax na wsparcie rozwoju innowacyjnych firm

W 2018 roku nasz bank wdrożył, na podstawie umowy z BGK, kredyt z gwarancją Biznesmax. To produkt dedykowany klientom spełniającym kryteria MŚP wg definicji unijnej, a jego podstawowymi korzyściami dla firm są: zwrot odsetek przez BGK za pierwsze 3 lata okresu kredytu oraz darmowa gwarancja BGK obejmująca do 80% kwoty kredytu. Dodatkowo bank udziela wsparcia firmom chcącym skorzystać z kredytu.

Wsparcie polega na:

 • przygotowaniu ulotki weryfikacyjnej, która umożliwia zarówno klientowi, jak i pracownikowi Banku szybką wstępną weryfikację możliwości skorzystania z programu,
 • bezpośrednim kontakcie menedżera produktu z klientem, w trakcie którego klient uzyska dokładną informację o produkcie oraz wsparcie w przygotowaniu poprawnych dokumentów do uzyskania produktu,
 • weryfikacji poprawności wszystkich dokumentów składanych przez Klienta w związku z programem BGK przez menedżera produktu,
 • przeprowadzeniu szerokiej akcji szkoleniowej dla doradców zachęcającej do udzielania kredytów z Biznesmaksem.

Jak wynika z informacji uzyskanych z BGK, na koniec 2018 roku klienci Santander Bank Polska uzyskali 40% wolumenu i 30% liczby wszystkich kredytów udzielonych na rynku w ramach programu Biznesmax.

Klient Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

W 2018 r. została zmieniona struktura Pionu. Obecnie obsługuje on przedsiębiorstwa i korporacje o obrotach pomiędzy PLN 8-1,200m. Działa poprzez 18 Centrów Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej zlokalizowanych w największych ośrodkach gospodarczych Polski oraz poprzez jednostki wyspecjalizowane, wspierające biznes wiedzą merytoryczną w strukturyzowaniu transakcji, uruchamianiu kredytów oraz w rozwoju oferty produktowej.

 • Udostępnienie dedykowanej formatki rejestracji transakcji do ZUS.
 • Udostępnienie możliwości rejestrowania płatności podzielonej (Split Payment).
 • Dodanie możliwości klonowania transakcji.
 • Dodanie nowych funkcjonalności kart płatniczych (historia i bloki historii transakcji, podgląd dziennych i miesięcznych limitów kart, możliwość zmiany statusu karty, możliwość aktywacji płatności za granicą oraz możliwość zmiany PIN-u).
 • Udostępnienie możliwości prezentacji drugiego rachunku w opcji Szybki podgląd.
 • Bezpieczna aktualizacja danych z dowodu osobistego. W nowej odsłonie wymagana jest aktualizacja danych z dowodu osobistego. Użytkownik, u którego wygasa ważność dowodu, otrzyma powiadomienie o konieczności aktualizacji tych danych zaraz po zalogowaniu się do systemu iBiznes24. Użytkownik samodzielnie aktualizuje dane dowodu tożsamości w dedykowanej zakładce.
 • Bezpieczne i wygodne logowanie. Podczas logowania użytkownik wybiera narzędzie autoryzacji to, którym w danej chwili chce się zalogować do iBiznes24 internet (karta procesorowa PKI, token lub smsKod).
 • eWnioski. W module wniosków wprowadzono usprawnienie przekazywania wniosków do realizacji. Zmiany na wnioskach dla klientów segmentu przedsiębiorstw i korporacji pozwolą na wykonywanie nowych czynności: otwarcie rachunku bieżącego podczas zamówienia karty debetowej oraz karty charge, zamówienie karty debetowej dla wskazanego użytkownika podczas otwierania rachunku, zmiana wszystkich limitów szczegółowych kart za pomocą jednego podpisu.
Portal SantanderTrade.com

Santander Bank Polska we współpracy z grupą Santander przygotował ofertę dla importerów i eksporterów obejmującą jedyny w swoim rodzaju portal, który wspiera zagraniczną ekspansję klientów. W jednym łatwym w nawigacji i przyjaznym dla użytkowników miejscu SantanderTrade.com oferuje pełne dane oraz informacje o wymianie handlowej z 185 krajami – główne kierunki eksportu i importu na całym świecie. Na stronach serwisu znajduje się także:

 • ponad 25 tysięcy raportów opisujących szczególnie interesujące branże wymiany międzynarodowej,
 • bazy danych importerów / eksporterów z wybranych branż gospodarki,
 • ponad milion ofert i przetargów z całego świata,
 • aktualna informacja o ponad 40 tysiącach targach i wystawach w różnych krajach.

Portal zawiera również informacje o regulacjach i zasadach wymiany międzynarodowej w wielu krajach, łącznie ze specyficznymi dla rynku lub branży uwarunkowaniami, o których trzeba wiedzieć, rozpoczynając wymianę handlową.

Santander Network

umożliwia klientom Grupy Santander zamawianie usług w wybranych krajach oraz w ramach wybranych zagadnień. Klient Banku, który chciałby rozpocząć działalność w jednym z Państw, w których obecna jest Grupa Santander, może teraz sięgnąć po lokalne wsparcie, doradztwo prawne, czy wynająć powierzchnię biurową, dzięki sieci lokalnych usługodawców.

Program Rozwoju Eksportu

W 2018 roku Santander Bank Polska kontynuował Program Rozwoju Eksportu wspierający klientów w ekspansji zagranicznej. Celem Programu Rozwoju Eksportu jest edukacja przedsiębiorstw w zakresie korzyści, jakie niesie ekspansja zagraniczna, a także pokazywanie konkretnych rozwiązań umożliwiających rozwój handlu zagranicznego. Program wykorzystuje siłę i obecność geograficzną Grupy Santander oraz narzędzia i rozwiązania międzynarodowe oferowane w ramach Grupy (portal Santander Trade, Santander Trade Club, Trade Club Alliance, Santander Network, usługi Biura Bankowości Międzynarodowej). Jest prowadzony wspólnie z partnerami; ambasadami, izbami przemysłowo-handlowymi oraz instytucjami rządowymi. Wspólna oferta partnerów programu pokrywa obszary szczególnie interesujące dla firm poszukujących wyjścia na rynki zagraniczne lub poszerzających swoją obecność na rynkach zagranicznych.

W 2018 roku, w 7. i 8. edycji programu, naszymi partnerami byli: PAIH, DIT Carter Lemon Camerons, EBS, Hutchinson Ports, Ambasada Meksyku w Polsce oraz AHK. Program posiadał patronat medialny dziennika „Rzeczpospolita” oraz pism branżowych. W 2018 roku położyliśmy akcenty na sektory strategiczne oraz korytarze handlowe, czyli rynki zdefiniowane jako strategiczne: Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, kraje Ameryka Łacińska oraz Chiny. W ramach ostatniej edycji PRE koncentrowaliśmy się na misjach handlowych: wyjazdowych, przyjazdowych oraz wirtualnych (w formie webinarów lub videokonferencji) do wybranych państw, które często miały charakter dedykowany wybranym sektorom polskiej gospodarki.

 • Przyjazdowa misja handlowa hiszpańskich importerów owoców i warzyw. Była to pierwsza misja handlowa w formule przyjazdowej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze stowarzyszeniem Asomafrut zrzeszającym hiszpańskich importerów i sprzedawców owoców i warzyw. W wydarzeniu udział wzięło 5 hiszpańskich oraz 12 polskich firm. Podczas wydarzenia zorganizowaliśmy 35 spotkań B2B oraz 5 wizyt grupowych do zakładów przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Przyjazdowa misja handlowa – sektor lotniczy. Misja została zorganizowana we współpracy z Santander UK, Aviation Valley, Midlands Aerospace Alliance oraz Altios International. Odbyła się w Rzeszowie, a uczestniczyło w niej 10 brytyjskich firm z sektora lotniczego oraz 11 firm polskich. Podczas całego wydarzenia odbyło się 80 spotkań B2B oraz 4 grupowe wizyty w fabrykach Pratt&Whitney, Bodycote, Aero Gearbox International oraz Poeton. Firmy biorące udział w wydarzeniu mogły poznać możliwości sektora lotniczego w Polsce, dowiedzieć się szczegółów odnośnie do inwestycji w Polsce oraz posłuchać studium przypadku firmy Poeton, która niedawno zainwestowała w zakład w Polsce.
 • Targi Automechanika Birmingham. Misja wyjazdowa związana z targami przemysłu motoryzacyjnego Automechanika Birmingham została zorganizowana z Santander UK oraz SMMT. Na misję zabraliśmy 5 polskich firm, które spotkały się z przedstawicielami takich firm jak Toyota oraz Jaguar. Kluczową częścią wydarzenia była aranżacja spotkań B2B dla polskich firm, w tym spotkanie zorganizowane dla naszego klienta z Wrocławia z Jaguar/Land Rover. Dodatkowo podczas wydarzenia odwiedziliśmy polskie firmy wystawiające się na targach. Spotkania miały na celu promocję oferty niefinansowej banku, czyli Programu Rozwoju Eksportu oraz Santander Trade Portal.
 • Sesje śniadaniowe z UK. Sesje śniadaniowe o tematyce Brexit zostały zorganizowane w Warszawie, Katowicach oraz Gdańsku we współpracy z Santander UK, EBS oraz Hutchinson Ports. Celem spotkań było dostarczenie najświeższych informacji na temat Brexitu oraz prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii, a także prezentacja alternatywnych dróg transportu towarów eksportowych post Brexit. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ok. 60 firm we wszystkich lokalizacjach.
 • Przyjazdowa misja handlowa sektor mięsny. Misja, zorganizowana we współpracy z Santander UK, odbyła się w Warszawie. Uczestniczyło w niej 5 hiszpańskich importerów mięsa, którzy odbyli spotkania B2B z 12 polskimi firmami. Podczas misji odwiedziliśmy 3 wybrane ubojnie na terenie Polski.
 • China International Import Expo. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z PAIH, Altios International oraz Bank of Shanghai/Santander Asia. Misja została połączona z targami China International Import Expo. Były to pierwsze tego typu targi na terenie Chin, w których udział wzięły firmy z całego świata. Podczas targów zorganizowaliśmy osobne wydarzenie networkingowe, którego celem były spotkania B2B z chińskim importerami z różnych branż. W efekcie kilkadziesiąt polskich eksporterów spotkało się z kilkunastoma chińskimi importerami.
 • Misja handlowa meble UK. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Santander UK, Carter Lemon Camerons oraz DIT. Misja odbyła się w Londynie, a udział w niej wzięło 13 polskich firm, które odbyły spotkania B2B z brytyjskimi producentami i dystrybutorami mebli takimi jak John Lewis & Partners, Argos oraz Loft Interiors. Oprócz spotkań B2B firmy miały okazję poznać kluczowe aspekty prawne związane z handlem i prowadzeniem działalności na terenie Wielkiej Brytanii, poznać rozwiązania bankowe związane z wymianą handlową towaru oraz odwiedzić największe sieci handlowe sprzedające meble rynku lokalnym.

Klient Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Z myślą o klientach biznesowych i korporacyjnych wprowadziliśmy w 2018 roku zmiany w ofercie produktowej. Bank poszerzył ofertę dla klientów instytucjonalnych – w tym innych banków – w zakresie wydawania kart kredytowych oraz procesowania płatności. Rozszerzyliśmy ofertę pozwalającą na procesowanie transakcji bankowych w formule „white labelling”.

Wprowadziliśmy szereg innowacji, m.in.:

 • Santander Cash Nexus – wdrożyliśmy prostą i szybką łączność dla międzynarodowych firm zapewniającą kompletny zestaw rozwiązań transakcyjnych w odniesieniu do różnych krajów poprzez bezpośrednią komunikację elektroniczną.
 • Kantor Santander – w rezultacie rozwoju Kantoru liczba aktywnych klientów w grudniu 2018 roku była wyższa o 15% w porównaniu do grudnia 2017 roku.
 • Usługa umożliwiająca zlecanie i rozliczanie operacji bankowych w imieniu i na rzecz klientów innego banku. Stworzyliśmy usługę oraz uruchomiliśmy obsługę dedykowanych rachunków (w tym rachunków VAT) dla klientów w Polsce, korzystających z usług jednej z największych amerykańskich instytucji finansowych.
 • SCIB Debt Advisory – uruchomiliśmy usługę obejmującą doradztwo w zakresie optymalnej struktury finansowania i logistyki pozyskania finansowania dłużnego, a także kompleksowe wsparcie w procesie ratingowym i komunikacji z agencjami ratingowymi.
 • Wdrożenie SWIFT gpi, czyli „rewolucja” w płatnościach zagranicznych

  W pierwszych dniach kwietnia 2018 roku Santander Bank Polska jako pierwszy bank w Polsce wdrożył w swoich systemach obsługę komunikatu MT103 (przelew zagraniczny) w standardzie SWIFT gpi. Od tego dnia wszystkie płatności zagraniczne w walutach PLN, USD, CHF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, JPY, CAD, AUD, HUF, CNY, RON, TRY i RUB dla wszystkich naszych klientów bez względu na sposób złożenia przelewu zagranicznego stały się przelewami realizowanym zgodnie ze standardem SWIFT gpi. Oznaczało to zwiększenie szybkości i pewności wykonania płatności zagranicznej oraz możliwość śledzenia płatności zagranicznej od momentu jej wysłania do SWIFT aż do momentu zaksięgowania w banku odbiorcy płatności.

 • W 2018 roku Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska wszedł w skład Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Europy Kontynentalnej (SCIB Continental Europe). Obecnie Grupę tworzą 4 państwa – Francja, Niemcy, Polska, Włochy. Celem działań w ramach SCIB Continental Europe jest osiągnięcie efektu synergii.

 • Na początku 2019 roku Santander Bank Polska wdrożył funkcjonalność gpi Stop and Recall Payment (gSRP). To narzędzie służące do odwołania płatności zagranicznej w trakcie jej realizacji, a nawet po jej zaksięgowaniu na rachunku odbiorcy w banku zagranicznym. Dzięki temu, firmy i klienci indywidualni banku mogą wstrzymać realizację płatności zagranicznej na każdym jej etapie. Funkcjonalność może okazać się przydatna szczególnie w przypadku błędnego przelewu, ujawnionego oszustwa, wysłania duplikatu płatności oraz innego szkodliwego zdarzenia, np. ataku hackerskiego na systemy klienta.