Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Edukacja w zakresie etyki

 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku

  Przejdź do listy GRI

Kluczowe działania oraz inicjatywy zrealizowane w 2018 roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku:

 • Stworzenie Modelu Corporate Defence – zbioru zasad i reguł wewnętrznych przeciwdziałających materializacji tego ryzyka – mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka odpowiedzialności karnej za przestępstwa pracowników;

 • Rozpoczęcie prac związanych z budową platformy informatycznej, która ułatwi pracownikom zgłaszanie wszelkich niepokojących spraw (również anonimowo) i umożliwi sprawniejsze zarządzanie zgłoszeniami;

 • Kontynuacja akcji szkoleniowo-edukacyjnej w intranecie przypominającej pracownikom o istniejących kanałach komunikacyjnych oraz zachęcającej do zgłaszania naruszeń;

 • Kontynuacja programu szkoleń e-learningowych obejmującego zagadnienia etyki i zapewnienia zgodności (od wielu lat stały element harmonogramu obowiązkowych szkoleń pracowniczych);

 • Uwzględnienie zagadnień etycznych i reputacyjnych w kampanii informacyjno-szkoleniowej Risk Pro.

Nasze plany na rok 2019:

 • Budowanie kultury speak-up – działania zachęcające pracowników do zgłaszania kwestii etycznych poprzez dedykowane kanały, ustalenie wskaźników w tym zakresie.

 • Kontynuacja kampanii komunikacyjnej – promującej postawy etyczne oraz prezentującej sposoby zgłaszania spraw – skierowanej do pracowników, a także, osobno, do Członków Zarządu.

 • Opracowanie działań edukacyjnych dla kadry menedżerskiej w oparciu o wnioski wynikające ze zgłoszeń – we współpracy z Departamentem Rozwoju.

 • Przegląd i aktualizacja Polityki „Szacunek i Godność”.