Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Bank Polska Partnerem Strategicznym kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety

5 czerwca przypadał Światowy Dzień Środowiska. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło #BeatAirPollution, które stało się inspiracją dla tegorocznej kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska stawia sobie za cel podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środowiska wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemu zanieczyszczenia powietrza. Walka z tym trudnym wyzwaniem pomoże w realizacji postulatów zawartych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Santander Bank Polska, realizując swoją strategię odpowiedzialnej bankowości #ResponsibleBanking, jest również odpowiedzialny za środowisko, w którym działa. Dlatego angażujemy się w edukację ekologiczną oraz sami wdrażamy ekologiczne inicjatywy zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.

Co robimy?

  • Zaplanowaliśmy eliminację jednorazowych produktów z plastiku najpierw w centralach, a w kolejnych krokach, również we wszystkich oddziałach.

  • Segregujemy śmieci w jednostkach centralnych.

  • Podejmujemy proekologiczne wyzwania – np. ogólnoświatowa akcja #trashchallange – sprzątanie zaśmieconych obszarów w lokalnych społecznościach. Nasi pracownicy sprzątali śmieci w Puszczy Kampinoskiej; pracownicy spółki leasingowej wysprzątali lasek w okolicy siedziby swojej spółki.

  • WWF Godzina dla Ziemi – na dachach naszych głównych siedzib zostały wygaszone neony reklamowe.

  • Rozpoczęliśmy proces przechodzenia na „zieloną energię” tzn. że energia elektryczna wykorzystywana w bieżącej działalności banku, będzie docelowo w 100% pochodziła ze źródeł odnawialnych.

  • Rozpoczynamy wymianę floty samochodowej, na bardziej przyjazną środowisku, która będzie opierała się na technologii hybrydowej, co pozwoli na znaczną redukcję emisji CO2.

  • Udzielamy finansowania Klientom w ramach programu wspierającego efektywność energetyczną budynków oraz leasingów wspierających inwestycje w aktywa energooszczędne.

  • Podjęliśmy zobowiązanie, że nie będziemy dostarczali produktów finansowych przeznaczonych na nowe projekty elektrowni węglowych.

  • Jesteśmy jedynym bankiem w Polsce, który przystąpił do Paktu na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Tworzyw Sztucznych. Celem inicjatywy jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.

Klienci

  • Mogą wybrać Elektroniczny kanał kontaktu (EKK). Zachęcajmy do rezygnacji z papierowej korespondencji na rzecz korzystania wyłącznie z elektronicznej formy kontaktu (EKK). Takie działania sprawiają, że klient ma szybki dostęp do ważnych informacji związanych z jego produktami. Dodatkowo realnie wspieramy proekologiczne działanie – ograniczenie zużywanego papieru.

Cele globalnej polityki klimatycznej są coraz bardziej ambitne. Ich realizacja wymaga nie tylko współpracy na szczeblu międzynarodowym, ale również codziennego zaangażowania każdego z nas. Jestem przekonany, że instytucje finansowe, z uwagi na możliwość dotarcia do różnych grup społecznych, mają w tym obszarze szczególną rolę do odegrania. Dlatego w strategii odpowiedzialnej bankowości realizowanej w naszym Banku tak ważne miejsce zajmuje ekologia oraz działania edukacyjne z zakresu możliwości redukowania wpływu cywilizacyjnego na środowisko naturalne, stąd nasze zaangażowanie w tę międzynarodową inicjatywę – powiedział Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Akcja „Zielona Wstążka #DlaPlanety” jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, a Partnerem strategicznym tegorocznej kampanii w Polsce jest Santander Bank Polska.

Wspólnymi siłami możemy stać się częścią pozytywnej zmiany. Możemy budować zrównoważoną przyszłość opartą o czyste środowisko i atmosferę. Możemy postawić na bardziej odpowiedzialne zachowania i wybory. Możemy to zrobić, realizując proste działania, których suma złoży się na wielką zmianę na lepsze.

5 czerwca Twoje lokalne działanie miału globalne znaczenie. W Światowym Dniu Środowiska – jak co roku – wzięło udział ponad sto krajów i miliony ludzi. Zobowiązywali się oni do podejmowania działań redukujących zanieczyszczenie powietrza i poszerzali swoją wiedzę o wyzwaniach ekologicznych. Symbolem tych podejmowanych wyzwań są właśnie zielone wstążki, które tego dnia w centralach Banku oraz w wybranych oddziałach rozdawaliśmy Pracownikom i Klientom. Przypięcie takiej wstążki to znak zaangażowania w akcję – wstążkę można było przypiąć również wirtualnie, w mediach społecznościowych, przy pomocy nakładki na zdjęcie profilowe.

Na stronie internetowej DlaPlanety.pl można składać EKOpostanowienia, które są propozycją prostych i konkretnych działań na rzecz ograniczenia naszego negatywnego wpływu na środowisko.

Podejmij EKOpostanowienie, przypnij zieloną wstążkę i pamiętaj o tym, że Twoje codzienne wybory wpływają na jakość powietrza. #ekoSantander