Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Bank Polska partnerem strategicznym kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety” w 2020 roku

5 czerwca świętujemy Światowy Dzień Środowiska. Właśnie wtedy rozpocznie się też trzecia edycja akcji „Zielona Wstążka #Dla Planety”, która potrwa do końca roku. Inicjatorem kampanii jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska. Santander Bank Polska kolejny raz został partnerem strategicznym kampanii.

Badania wskazują, że poziom wiedzy na temat ekologii jest w Polsce nadal niski – zaledwie 10% respondentów ocenia swój stan wiedzy w tym zakresie jako bardzo dobry. Pozytywne jest to, że równocześnie chcemy wiedzieć więcej o inicjatywach, które możemy podejmować, żeby chronić środowisko*. Aby prowadzić realne działania na rzecz Ziemi, potrzebna jest między innymi wiedza na temat istniejących problemów. Głównym celem kampanii „Zielona Wstążka Dla Planety” jest właśnie edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie najważniejszych wyzwań środowiskowych.

Kampania jest wyjątkową okazją do wspólnej dyskusji i refleksji, której często brakuje w debacie publicznej. Cieszymy się, że jesteśmy członkiem tej inicjatywy. Dzięki niej możemy realizować wspólny cel jakim jest edukacja. To szczególnie ważne właśnie dziś. W świecie, w którym tempo zmian klimatycznych znacznie przyspiesza, a ich skutki odczuwamy już nie z pokolenia na pokolenie, ale na przestrzeni życia jednostki.

mówi Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska

„Ratujmy Naturę, Ratujmy siebie”

Hasłem tegorocznych, globalnych obchodów Światowego Dnia Środowiska jest przypomnienie, że rok 2020 należy do natury: „Time For Nature”. Myślą przewodnią, która w tym roku będzie spinać Światowy Dzień Środowiska i całoroczną kampanię #DlaPlanety, jest wezwanie „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie” a tematem przewodnim, różnorodność biologiczna. Inicjatorzy akcji podkreślają, że bioróżnorodność planety jest niezwykle ważna. Jej zakłócenie, może spowodować znacznie poważniejsze problemy niż zniknięcie z Ziemi jednego gatunku roślin czy zwierząt. Zachwianie ekosystemów może mieć cały szereg niepożądanych skutków. Należą do nich m.in.: osłabienie zdolności naturalnego pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy i torfowiska, a nawet rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się już nam znanych – i pojawiania się zupełnie nowych – chorób odzwierzęcych, które, jak pokazuje obecna sytuacja epidemiologiczna, mogą nawet wywoływać światowe kryzysy. Około 60% chorób zakaźnych u człowieka ma swe źródło właśnie w świecie zwierząt, a zbyt duża ingerencja w ich środowisko może mieć jeszcze bardziej negatywne skutki.

Podejmij EKOpostanowienie

Głównym działaniem, promowanym w kampanii „Zielona Wstążka”, jest podejmowanie EKOpostanowień. To proste wyzwania, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na polepszenie stanu środowiska naturalnego w Polsce. Wśród nich na przykład hodowanie na balkonie roślin przyjaznych owadom zapylającym, wybieranie produktów ekologicznych podczas codziennych zakupów, czy zaproponowanie utworzenia osiedlowego kompostownika. Lista EKOpostamowień jest dostępna na stronie www.dlaplanety.pl. Razem z Santander Bank Polska do podejmowania ekopostanowień zachęca w tym roku ambasador banku, aktor Marcin Dorociński.

Zachęcamy do przyłączania się do akcji i wspólnego realizowania, nawet drobnych, EKOpostanowień, dzięki, którym przyczynimy się do poprawy jakości naszego życia. W Santander Bank Polska, od lat prowadzimy i rozwijamy liczne projekty zapobiegające pogłębianiu kryzysu klimatycznego. Głównym filarem tych działań są inicjatywy dotyczące ochrony środowiska. Od początku 2019 roku nasz bank z jeszcze większą mocą angażuje się we wdrażanie zielonych rozwiązań nie tylko w otoczeniu zewnętrznym, ale także wewnątrz organizacji.

dodaje Michał Gajewski

Od stycznia 2020 r. Santander Bank Polska kupuje wyłącznie zieloną energię elektryczną. Zobowiązał się również do niefinansowania nowych bloków energetycznych bazujących na węglu oraz nowych kopalni węgla z nimi związanych, a do 2030 roku planowana jest całkowita redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla. Ponadto we wrześniu 2019 roku udzielił pierwszego w Polsce finansowania ESG-linked (Environmental, Social and Governance), opartego na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Co więcej, bank intensywnie angażuje się w transformację polskiego sektora energetycznego i przyczynia się do zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł.

Sukcesywnie zwiększamy naszą rolę w procesie uporządkowanego przejścia na gospodarkę nisko- emisyjną, dlatego wspieramy klientów i towarzyszymy im w procesie transformacji energetycznej, finansując te projekty, które znacząco obniżają negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, a wycofując się z finansowania tych, które je niszczą.

podkreśla CEO Santander Bank Polska

Również spółki banku nieustannie rozwijają swoją „zieloną” ofertę. Wartość sfinansowanych w tym zakresie aktywów przez Santander Leasing w całym minionym roku wyniosła 150 mln pln netto.

Bank stara się przy tym wspierać środowisko także poprzez zmniejszenie zużycia papieru i zachęca do tego samego swoich klientów. Rezygnacja z korespondencji papierowej zmniejsza wytwarzanie dwutlenku węgla aż siedmiokrotnie – mail generuje tylko 4 gramy CO2, podczas gdy list papierowy aż 29 gramów CO2. Dlatego Santander Bank Polska prowadzi regularną kampanię zwiększającą świadomość klientów dotyczącą tego jak być bardziej eko korzystając z bankowości elektronicznej, czy elektronicznych form kontaktu z bankiem. Jednocześnie do wszystkich drukowanych materiałów reklamowych, bank wykorzystuje papier pochodzący w 100% z recyklingu.

* Raport: Czy ekologia jest w modzie, Accenture, 2020