Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Banco Santander najbardziej zrównoważonym bankiem na świecie według Dow Jones Sustainability Index 2019

  • Dow Jones Sustainability Index to największy indeks giełdowy przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne

  • Banco Santander w tegorocznej edycji rankingu, obejmującej 175 banków z całego świata, zajął 1. miejsce

  • To najwyższa pozycja Banco Santander na DJSI. W 2018 r. zajął 3., a w 2015 r. – 11. miejsce

  • Bank otrzymał 86 punktów na 100 możliwych

Banco Santander został uznany za najbardziej zrównoważony bank na świecie po publikacji Dow Jones Sustainability Index 2019. Dow Jones Indexes jest wiodącym wystawcą indeksów i globalnym pionierem w obszarze społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Miejsce w rankingu jest uzależnione od oceny odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, która przeprowadzana jest na podstawie szczegółowej ankiety. Ocena obejmuje kryteria ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Banco Santander otrzymał 86 punktów na 100 możliwych, co dało mu pierwsze miejsce w rankingu DJSI. Oceniane obszary obejmowały strategię podatkową, ochronę danych, sprawozdawczość środowiskową, obywatelstwo przedsiębiorstw, działalność charytatywną oraz promowanie włączenia i integracji społecznej w dostępie do usług finansowych. W ocenie spółki były brane pod uwagę wskaźniki ze wszystkich krajów, w których działają podmioty należące do Grupy Santander.

Banco Santander jest jednym z globalnych liderów zielonego finansowania. Ponad 360 tys. osób na całym świecie było beneficjentami inicjatyw z zakresu edukacji finansowej przygotowanych przez Santander w 2018 r. Grupa jest również liderem sektora pod względem inwestycji w edukację, w ubiegłym roku nakłady na stypendia oraz współpracę z uniwersytetami wyniosły 121 mln euro.

W lipcu 2019 r. Grupa Santander ogłosiła zobowiązania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Cele obejmują nowe zobowiązania Grupy na lata 2019–2025. Mówią one m.in. o przeznaczeniu 120 mld euro na finansowanie zielonych inwestycji i rozwiązań proekologicznych, pomocy 10 mln osób poprzez programy mikrofinansowania czy edukacji finansowej, procentowym wzroście liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych czy dążeniu do zaspokajania 100% zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych.

Pierwsze miejsce na Dow Jones Sustainability Index, wiodącym indeksie dla sektora, pokazuje, że Bank Santander z sukcesem realizuje obraną strategię. Nie spoczniemy na laurach, jest jeszcze wiele do zrobienia, będziemy kontynuować naszą pracę na tym solidnym fundamencie.

Ana Botín, Przewodnicząca Grupy Santander

Szczegółowe informacje o strategii odpowiedzialnej bankowości i działaniach Santander Bank Polska można znaleźć w najnowszym Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu 2018.