Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Dziennikarstwo rozwiązań może pomóc środowisku. Wspólną akcję podejmują Santander Bank Polska i Outriders

Santander Bank Polska i Outriders, w konkursie #MamyWspólneCele 2019, poszukiwały skutecznych rozwiązań na ważne problemy związane ze środowiskiem i naszym codziennym życiem. Na podstawie zwycięskich zgłoszeń, powstanie cykl artykułów w duchu dziennikarstwa rozwiązań, które skupią się na poszukiwaniu metod wprowadzenia rzeczywistych i pozytywnych zmian w otoczeniu.

Dziennikarstwo rozwiązań koncentruje się na konkretnym problemie – najpierw poddaje go analizie, a później poszukuje efektywnych sposobów na jego rozwiązanie. Reporter, poprzez research dziennikarski, porównuje różne metody podejścia do zagadnienia, a finalnie daje czytelnikowi uczciwy obraz tego, jak działają dane rozwiązania i jaki mają społeczny skutek w różnych miejscach na świecie. Celem dziennikarstwa rozwiązań jest zmiana debaty publicznej na bardziej konstruktywną – skupioną nie tylko na samych problemach i wyzwaniach, ale również na metodach wprowadzania faktycznej zmiany.

Bardzo nam zależy na promowaniu metodologii dziennikarstwa rozwiązań zarówno wśród czytelników, jak i mediów. Planujemy też inne działania dla dziennikarzy, żeby zachęcić ich do tworzenia artykułów w tym duchu. Konkurs #MamyWspólneCele jest początkiem długiego i potrzebnego cyklu

Anna Górnicka, redaktor naczelna Outriders

Aby wziąć udział w konkursie #MamyWspólneCele 2019. na stronie dziennikarstworozwiazan.pl każdy mógł zgłosić swoje pomysły na rozwiązanie przynajmniej jednego z pięciu palących problemów współczesnego świata. Uczestnik konkursu miał za zadanie zaprezentować swoją wizję tego:

 • jak walczyć ze skutkami suszy,
 • jak walczyć z ubóstwem energetycznym,
 • jak poprawić recykling i gospodarkę odpadami,
 • jak walczyć z brakiem wody pitnej,
 • jak rozwiązać problem smogu?

Z tych pięciu zagadnień, jury wybrało najciekawsze i  na ich podstawie stworzone zostaną artykuły w duchu dziennikarstwa rozwiązań.

 • Kategoria ubóstwo energetyczne

  W pierwszej kolejności należy natychmiast odejść od pozyskiwania energii z węgla, na rzecz elektrowni atomowych, równocześnie rozwijając systematycznie odnawialne źródła energii…

 • Kategoria woda pitna

  Coraz więcej domostw podłącza się do sieci wodno-kanalizacyjnej, pozostawiając w ten sposób nieużytkowane stare szamba. Szamba te mogę posłużyć jako zbiorniki na tak zwaną szarą wodę…

 • Kategoria susza

  Rola mokradeł i odzyskanie terenów podmokłych jak równiny zalewowe, rzeki, jeziora i bagna działają jak gąbki wchłaniające i magazynujące nadmiar wody opadowej oraz zmniejszające fale powodziowe. W klimacie typu suchego w porach suchych tereny podmokłe uwalniają zmagazynowaną wodę, co opóźnia nastanie suszy i ogranicza niedobory wody…

 • Kategoria smog

  Rozwiązaniem częściowym problemu jest budowanie energooszczędnych lub pasywnych budynków, dzięki którym emisja CO2 do atmosfery będzie mniejsza…

 • Kategoria recykling i gospodarka odpadami

  Aby osiągnąć poziom 50% recyklingu w 2020 roku, należy wprowadzić obowiązkowy system kaucyjny na opakowania po napojach. System kaucyjny to mechanizm, w którym konsumenci kupujący napój płacą dodatkową kwotę (kaucję), która jest im zwracana w momencie gdy oddają opakowanie do punktu odbioru w sklepie. System ma na celu zachęcenie konsumentów do zwracania pustych butelek plastikowych, szklanych, czy puszek, aby zapewnić ich ponowne użycie lub recykling…

Jeśli chcesz zapoznać się z pełną treścią zwycięskich rozwiązań to zapraszamy na stronę konkursu dziennikarstworozwiazan.pl.

Jesteśmy partnerem konkursu #MamyWspólneCele 2019, ponieważ zależy nam na promowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są bliskie naszej misji oraz stanowią element naszej strategii. W naszej organizacji przykładamy dużą wagę do kwestii ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Podejmujemy wiele zobowiązań i realizujemy działania mające pomóc zminimalizować negatywny wpływ prowadzonej przez nas działalności na ekosystem. Promujemy produkty i usługi uwzględniające poszanowanie dla natury oraz bierzemy pod uwagę i oceniamy wpływ finansowanych przez nas projektów na środowisko i klimat. Naszymi działaniami chcemy także inspirować pozytywne zmiany i aktywnie szukać sposobu ich realizacji.

Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska

 • Konkurs #MamyWspólneCele 2019 trwał od 28 października do 12 listopada 2019 roku. Zwycięzcy zostali ogłoszeni 18 listopada na stronie internetowej konkursu. dziennikarstworozwiazan.pl.