Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nagrody za działania CSR

Santander Bank Polska wyznacza standardy odpowiedzialnej bankowości.

Już po raz trzeci Santander Bank Polska otrzymał Złoty Listek CSR Polityki. To kolejne wyróżnienie zdobyte w tym roku przez bank potwierdzające, że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji, zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy #ResponsibleBanking. Nagroda przyznawana jest instytucjom, które w codziennej działalności przywiązują szczególną wagę do wspierania społeczności lokalnych oraz zrównoważonego rozwoju, a także przestrzegania najwyższych norm etycznych.

– Odpowiedzialność społeczna jest dla nas tak samo ważna jak podstawowa działalność biznesowa. To dwie strony jednego medalu. Wierzymy, że zaufanie oraz szacunek to podstawy efektywnego rozwoju i dlatego kładziemy tak duży nacisk na realizację działań wynikających ze strategii odpowiedzialnej bankowości. Jako drugi największy bank w Polsce będący częścią międzynarodowej grupy finansowej, czujemy szczególną odpowiedzialność, zarówno wobec naszych interesariuszy – klientów, pracowników i inwestorów, jak i względem całego społeczeństwa. Wiemy, że odpowiednio wykorzystując nasz potencjał finansowy możemy budować biznes, a jednocześnie wspierać lokalne społeczności. Otrzymane wyróżnienie Złoty Listek CSR Polityki umacnia nas w przekonaniu, że strategia odpowiedzialnej bankowości, realizowanej przez Santander Bank Polska, jest właściwym podejściem.

Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Nagroda Etyczna Firma

W tym roku Bank został również laureatem konkursu Etyczna Firma. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, które aktywnie działają na rzecz budowy i wzmacniania w sposób kompleksowy i systemowy kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości. Jako jedna z pierwszych w Polsce firm, wdrożyliśmy Kodeks Etyczny (w 2004 r.). Kompleksowy system wartości oraz procedur wspierających implementację działań etycznych w banku obejmuje m.in. „Generalny kodeks postępowania”, „Politykę Santander Bank Polska dotyczącą zrównoważonego rozwoju”,

„Politykę Santander Bank Polska dotyczącą przestrzegania praw człowieka”, „Politykę szacunek i godność”. Jesteśmy również sygnatariuszem Karty Różnorodności oraz aktywnym uczestnikiem programu „Standard Etyki w Polsce”, organizowanego przez UN Global Compact. Działająca w jego ramach Koalicja Rzeczników Etyki odpowiada m.in. za opracowanie Standardu Minimum Programu Etycznego, dzięki któremu firmy mniej dojrzałe w kwestiach etycznych otrzymują przewodnik oraz zestaw gotowych do wdrożenia działań.

  • Wyróżnienia zdobyte w tym roku przez Bank potwierdzają, że przyjęta strategia bankowości odpowiedzialnej (#ResponsibleBanking) stanowi jeden z kluczowych filarów rozwoju banku, wyznaczając jednocześnie nowe standardy rynkowe.

Kliknij, aby powiększyć