Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Bank Polska udziela pierwszego w Polsce kredytu korporacyjnego ESG-linked

Santander Bank Polska podpisał z Energą pierwszą w Polsce umowę kredytową ESG-linked (Environmental, Social and Governance), tj. opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Umowa podpisana przez konsorcjum 5 banków dotyczy kredytu rewolwingowego (RCF). Obowiązuje do 2024 r., z możliwością przedłużenia do 2026 r. Wysokość marży kredytowej będzie uzależniona od wyników firmy osiągniętych w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju, które stanowią dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny (wskaźniki ESG). Ocena wskaźników ESG będzie wykonywana raz do roku przez Vigeo Eiris (spółka z grupy Moody’s) – niezależną, międzynarodową agencję ratingową wyspecjalizowaną w obszarze ESG. Dodatkowo zapisy w umowie zakazują przeznaczania środków pochodzących z kredytu na jakiekolwiek nakłady inwestycyjne w zakresie energetyki węglowej.

Jest to pierwsza na polskim rynku umowa kredytowa, której warunki finansowe są ściśle uzależnione od zaangażowania kredytobiorcy w działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Santander Bank Polska, wprowadzając do Polski model finansowania ESG-linked, realizuje założenia swojej strategii banku odpowiedzialnego, wspierającego inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w polskim sektorze energetycznym.

Santander aktywnie angażuje się we wsparcie polskiego sektora energetycznego w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej. Finansowanie w formule ESG-linked jest instrumentem, który wprowadza dla kredytobiorcy wymierne zachęty, ale również realną odpowiedzialność za działania w kierunku poprawy profilu środowiskowego i społecznego.

Maciej Tarnawski, dyrektor zarządzający Departamentu Rynków Kredytowych w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska

ESG-linked to nowy model finansowania, który rozwija się dynamicznie w ostatnich latach. W 2018 r. globalna wartość tego rynku wyniosła 77,2 mld USD, co oznacza wzrost o 60% w stosunku do poprzedniego roku.

W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa Santander brała udział w ponad 70% nowych transakcji finansowania typu ESG-linked na całym świecie, zajmując wiodącą pozycję wśród banków oferujących produkty kredytowe w tym modelu.

Cieszymy się z faktu, że Santander Bank Polska jako pierwszy bank wprowadza ten produkt na polski rynek. Bazując na naszych doświadczeniach w innych krajach, jesteśmy przekonani, że finansowania typu ESG-linked mogą stać się wartościową częścią struktury finansowania polskich firm z wielu sektorów, którym zależy na rozszerzeniu dialogu z partnerami finansowymi o cele w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Maciej Tarnawski

Formuła kredytów ESG-linked motywuje przedsiębiorstwa do inwestowania w zrównoważony rozwój poprzez premiowanie takiego zaangażowania korzystnymi warunkami finansowania kredytu, a z drugiej strony wyższymi marżami w przypadku, kiedy kredytobiorca nie osiągnie wytyczonych celów ESG.

Zobowiązania firm wynikające z finansowania ESG, związanego ze zrównoważonym rozwojem, są analizowane i oceniane przez niezależne agencje analityczne. Wyniki corocznych audytów są dla banków podstawą do ewaluacji kosztów kredytowania dla kredytobiorcy.

W przypadku umowy z Energą, rolę audytora ESG będzie pełnić Vigeo Eiris – międzynarodowa agencja ratingowa należąca do grupy Moody’s, specjalizująca się w zakresie oceny integracji czynników społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach na całym świecie.

Umowa została zawarta w konsorcjum z czterema innymi bankami: CaixaBank, MUFG Bank, PKO BP i BGK.
Santander Bank Polska pełni w niej rolę koordynatora, agenta i agenta ESG.