Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Bank Polska z najlepszym raportem społecznym

Nasz Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018 zdobył pierwsze miejsce w kategorii Raporty Społeczne wkonkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Jury doceniło przedewszystkim przyjazną, interesującą formę, zwróciło uwagę na szeroki opis oddziaływania firmy, wszczególności na wpływ środowiskowy oraz na rzetelne podejście do przygotowania raportu.

Bardzo wyraźnie widać, że coraz częściej interesariusze podejmują decyzje również w oparciu o informacje inne niż finansowe. Szukają danych na temat wpływu jaki firma wywiera na otoczenie, jakim jest pracodawcą, w jaki sposób jest zarządzana. Przyszli pracownicy chcą funkcjonować w firmach, które nie tylko osiągają znakomite wyniki, ale także mają odpowiadającą im kulturę organizacyjną, podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, jednym słowem prowadzą biznes w sposób odpowiedzialny. Podobnie sytuacja wygląda z partnerami biznesowymi, inwestorami. Dla większości z nich pierwszym i najważniejszym źródłem tych informacji są raporty niefinansowe. Dlatego transparentne, wystandaryzowane raportowanie danych z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju jest jednym z naszych priorytetów. Prowadzimy ten proces już od wielu lat, zawsze dbając o to aby odpowiadał na oczekiwania i adresował kwestie najważniejsze dla naszych interesariuszy. Dlatego jesteśmy dumni z tej nagrody. Jest ona dla nas potwierdzeniem, że nasza konsekwencja i stałe doskonalenie jest zauważane i doceniane.

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska

Nagrodzony raport odpowiedzialnego biznesu jest szóstym opublikowanym przez Santander Bank Polska. Od dwóch lat ma formę strony internetowej, na której przez cały rok, pojawiają się nowe informacje o prowadzonych działaniach. W tegorocznej edycji raportu zrealizowane inicjatywy zostały podzielone zgodnie z najważniejszymi wartościami, które są przez nie wspierane tj.  Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie. Jest także możliwość filtrowania treści według Celów Zrównoważonego Rozwoju wspieranych przez bank. Jako pierwszy polski raport niefinansowy odnosi się Principles for Responsible Banking – międzynarodowych wytycznych wypracowanych przez UNEP FI, które zostały oficjalnie ogłoszone podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w dniu 22 września 2019 r.

Ponadto witryna www z raportem jest odpowiednia dla osób niewidomych i niewidzących, zgodna z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0 – dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, posiada certyfikat Fundacji Widzialni.org.

Raporty Nasze Raporty przygotowywane są zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative i podlegają weryfikacji niezależnego audytora. Są dostępne w języku polskim i angielskim.

Przygotowanie raportu to praca zespołowa, w którą zaangażowanych było ponad 70 pracowników naszego banku. Każda z tych osób przyczyniła się do osiągniecia tego sukcesu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc.

fot. Tadeusz Mirosz

12-lat oceny działań społecznych

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.