Odpowiedzialny biznes
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bądź ekologiczny jak Twój bank – Dzień Ziemi z Santander Bank Polska

Finansowanie zielonej transformacji, wsparcie projektów zewnętrznych, programy proekologicznych zmian wewnątrz banku – między innymi te działania związane ze zrównoważonym rozwojem i zmniejszaniem wpływu na środowisko naturalne Santander Bank Polska przeprowadził w minionym roku. Z okazji Światowego Dnia Ziemi bank podsumowuje swój wkład w zieloną transformację gospodarki i zapowiada realizację strategii Net Zero.

Dzień Ziemi, nazywany też Światowym Dniem Ziemi lub Międzynarodowym Dniem Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym już od 1970 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi świętujemy już po raz trzydziesty pierwszy, jak zawsze 22 kwietnia.

Strategia odpowiedzialnej bankowości

Santander Bank Polska myśli o ziemi i jej przyszłości znacznie częściej niż raz w roku. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko to kluczowe elementy strategii biznesowej Santander Bank Polska. Są one jednymi z najważniejszych filarów ogłoszonej w 2019 roku strategii odpowiedzialnej bankowości. Wytycza ona działania banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. W praktyce oznacza to oferowanie przyjaznych środowisku, „zielonych” produktów i rozwiązań, a także działania edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. W ramach strategii prowadzone są także wewnętrze inicjatywy, zmierzające do redukcji śladu środowiskowego banku.

W drodze do osiągnięcia Net Zero

Niedawno Grupa Santander, której częścią jest polski bank, ogłosiła globalną strategię Net Zero oraz została jednym z założycieli porozumienia 43 największych na świecie banków – Net-Zero Banking Alliance. Strategia Net Zero zakłada, że do 2050 r. cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna.

W Grupie Santander uważamy, że aby móc wspierać naszych klientów i otoczenie w korzystnej dla środowiska transformacji biznesowej, musimy zacząć od siebie. Dlatego z pełnym entuzjazmem przystępujemy do wdrażania działań redukujących emisje i wspierających realizację strategii Net Zero. Obejmują one zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez zużycie prądu, bieżące funkcjonowanie czy podróże służbowe, ale także emisje, których źródłem jest nasze finansowanie. Chodzi o zrównoważenie usług kredytowych, doradczych i inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.

mówi Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska

Aby dojść w 2050 roku do neutralności, Grupa Santander już teraz podejmuje kroki minimalizujące wpływ na środowisko naturalne. W 2020 roku Santander Bank Polska osiągnął neutralność dotyczącą wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię, a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Od początku 2020 roku 100% energii zużywanej przez Santander Bank Polska pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie z elektrowni wodnych. Bank wymienił też flotę samochodową na ekologiczne auta

z napędem hybrydowym, które mają niższe zużycie paliwa, a także są niskoemisyjne. Ponadto w zeszłym roku bank zrezygnował z zakupu wody w jednorazowych butelkach plastikowych oraz z dystrybutorów do wody z plastikowymi butlami. Zastąpiono je filtrami montowanymi do ujęć instalacji wody bieżącej – w ten sposób każdego roku ilość zużywanego plastiku jest mniejsza aż o 7 ton. Santander Bank Polska, jako jedyny przedstawiciel polskiego sektora finansowego, przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego, by aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań dla producentów opakowań i wspierać ich w ekotransformacji.

Ograniczenie zmian klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi świat. Jako jeden z największych banków w Polsce jesteśmy świadomi naszej roli w zielonej transformacji, zarówno w obszarze działalności biznesowej, edukacji klientów, jak i procesów wewnętrznych. Nasza strategia biznesowa, związana z ochroną klimatu, polega na rezygnacji z finansowania energetyki węglowej, szerokim finansowaniu odnawialnych źródeł energii i aktywnym promowaniu „zielonych” produktów finansowych. Zobowiązaliśmy się, że od 2030 roku przestaniemy finansować spółki energetyczne, w których przychód wynikający z produkcji węgla energetycznego przekracza 10%. Ponadto do 2030 roku planujemy całkowicie zredukować naszą ekspozycję wobec producentów węgla energetycznego – włączając wszystkie umowy, które dotąd zawarliśmy.

wyjaśnia Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polsk

Santander Bank Polska jest prekursorem wielu rozwiązań z zakresu „zielonego finansowania” na polskim rynku. Są to między innymi zielone obligacje, zielony leasing czy kredyt ESG-linked, w którym wysokość marży kredytowej jest uzależniona od wyników firmy osiągniętych w obszarach zrównoważonego rozwoju. Jako pierwsza instytucja w Polsce bank przeprowadził emisję obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability–linked). Środki z tej transakcji zostaną przeznaczone między innymi na zwiększenie udziału źródeł zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej jednego z producentów energii.

Santander Bank Polska finansuje nie tylko największe projekty OZE czy koncerny energetyczne. Dzięki produktowi Solarlease ułatwił też mniejszym firmom finansowanie farm i instalacji fotowoltaicznych. Pilotażowo produkt wprowadzono w 2020 r. i w tym czasie bank sfinansował instalacje o wartości ponad 41 mln zł. Bank opracowuje także produkt, który pomoże rozwinąć sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych, tych przydomowych, ale także wielostanowiskowych stacji komercyjnych. Santander Bank Polska w swojej ofercie dla klientów firmowych ma także kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą gwarancja Biznesmax. Jest on udzielany między innymi na wsparcie inwestycji z efektem ekologicznym oraz na finansowanie dla firm, które takie inwestycje zrealizowały w ostatnich 5 latach. Produkt cieszy się dużym zainteresowaniem firmowych klientów i ułatwia instalację fotowoltaiki lub zakup urządzeń o podwyższonych normach środowiskowych, które pomagają zmniejszyć zużycie surowców czy energii.

W ramach codziennego działania Santander Bank Polska dba też o ekologiczne doskonalenie procesów i produktów. Promuje wśród klientów podpisywanie umów w formie elektronicznej czy autoryzację transakcji za pomocą SMS – dzięki temu już ponad połowa transakcji w oddziałach odbywa się bez zużywania papieru. W 2020 roku, jako strategiczny partner kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, bank zachęcał klientów do podejmowania ekopostanowień oraz przejścia na korespondencję elektroniczną. W ciągu 2 tygodni trwania kampanii do takiej decyzji udało się przekonać blisko 7500 klientów.

Dodatkowo zmiany w procedurach i procesach umożliwiły wysyłanie klientom dokumentów w formie elektronicznej, a także eliminację archiwizacji dokumentacji papierowej na rzecz cyfrowej. Wszystkie te kroki dają wymierne oszczędności związane z emisją CO2, a także redukcją zużycia papieru i plastiku.