Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityki

GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu: wpływ na klimat i środowisko
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu: wpływ na klimat i środowisko

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
  dla tematu: wpływ na klimat i środowisko
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
  dla tematu: wpływ na klimat i środowisko

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-11] Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

W zarządzaniu wpływem na środowisko stosujemy zasadę ostrożności, a nadrzędnym dokumentem dotyczącym podejścia do ryzyk środowiskowych jest dla nas Polityka Santander Bank Polska S.A. dotycząca zrównoważonego rozwoju (CSR), która obejmuje całą Grupę Kapitałową.

Nasze podejście do tematów środowiskowych określiliśmy w:

 • „Polityce zrównoważonego rozwoju”

 • „Polityce zarządzania zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska”

W tych dokumentach zobowiązujemy się do tego, by w procesie podejmowania decyzji uwzględniać wymiar etyczny, społeczny i środowiskowy, a także kryteria finansowe i czynniki ryzyka zgodne z „Polityką zrównoważonego rozwoju” i innymi politykami sektorowymi.

„Polityka zarządzania zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska” jest obowiązującym w całej Grupie Kapitałowej dokumentem określającym działania oraz inicjatywy wspierające ochronę środowiska oraz niwelujące skutki zmian klimatycznych.

Istotnym uzupełnieniem powyższych dokumentów są polityki sektorowe dotyczące finansowania projektów i klientów z tzw. sektorów wysokiego ryzyka. Są to wdrożone w 2015 i zaktualizowane w 2019 r.:

 • „Polityka sektora energetycznego”,

 • „Polityka sektora soft commodities”,

 • „Polityka sektora zbrojeniowego”.

 • Wdrożona w 2019 r. „Polityka sektora górniczego i przemysłu metalurgicznego”, która reguluje m.in. zasady dostarczania produktów oraz/ lub usług finansowych klientom z sektora górnictwa i przemysłu metalurgicznego na potrzeby projektów związanych z działalnością górniczą i metalurgiczną

Polityki te określają m.in. kryteria oceny spółek z branż wysokoemisyjnych. Bank stosuje surowe limity w zakresie finansowania inwestycji i projektów. Dozwolone są jedynie transakcje, które znacząco poprawiają wpływ na środowisko (minimalna redukcja emisji CO2 wynosi 20%) lub przy wydajności netto zakładu wynoszącego 40%.

Sektory wysokiego ryzyka

 • Sektor energetyczny

 • Soft commodities

 • Sektor zbrojeniowy

 • Sektor górniczy i przemysłu metalurgicznego

Polityki sektorowe przedstawiają kryteria stosowane przez bank w zakresie udzielania produktów i/lub usług finansowych – m.in. wszystkich form finansowania, usług ubezpieczeniowych, usług zarządzania aktywami, inwestycji kapitałowych oraz usług doradczych – w odniesieniu do klientów i projektów związanych z działalnością opisaną w tych politykach.

Other guidelines:

Zasady i deklaracje środowiskowe