Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Członkostwo w stowarzyszeniach

 • 13 działania w dziedzinie klimatu
 • 17 partnerstwa na rzecz celów
GRI:
 • [102-13] Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Członkostwo w stowarzyszeniach przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju sformułowanych przez ONZ oraz wspiera realizację postanowień Porozumienia Paryskiego w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nowych warunków klimatycznych. 

Wspólnie z naszymi interesariuszami inicjujemy i wspieramy projekty i inicjatywy, które uważamy za istotne dla zrównoważonego rozwoju i spójne z naszą strategią.

Jesteśmy członkiem stowarzyszeń i organizacji, m.in.:

 • Związku Banków Polskich,
 • Związku Pracodawców Branży Internetowej INTERACTIVE, ADVERTISING BUREAU POLSKA,
 • Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji,
 • Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych,
 • Izby Domów Maklerskich,
 • Związku Pracodawców Transportu Publicznego,
 • IAA Polska – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy,
 • Irish Polish Chamber of Commerce,
 • Brytyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej,
 • Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej,
 • American Chamber of Commerce Poland,
 • BUSINESS CENTRE CLUB,
 • Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Ponadto:

 • W 2019 roku byliśmy jednym z inicjatorów Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.
 • Prezes Zarządu Santander Bank Polska Michał Gajewski w 2019 r. zasiadał w zarządzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz był członkiem Rady Związku ZBP.
 • Dyrektor ds. zewnętrznych postępowań legislacyjnych Beata Kukawka jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Instytucji Finansowych „Lewiatan”.