Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Cele i priorytety

GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników. Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników.

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania i jego elementy - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników. Podejście do zarządzania i jego elementy - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników.

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników. Ewaluacja podejścia do zarządzania - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników.

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Podchodzimy systemowo do organizacji procesu szkoleniowego i dbałości o wszechstronny rozwój kompetencji pracowników. Cele szkoleniowe określa nasza Polityka szkoleń.

W 2020 r. wprowadziliśmy w życie nową politykę, której celem jest uspójnienie naszego modelu z modelem globalnym Grupy Santander. Wdrożona polityka określa wytyczne dotyczące projektowania procesu szkoleń, dokonywania jego przeglądu, wdrażania i nadzoru w celu:

 • wspierania transformacji biznesowej

 • promowania zarządzania utalentowanymi pracownikami, wspierania innowacji i dzielenia się wiedzą

 • wspierania transformacji kulturowej w ramach standardów ładu korporacyjnego banku

W 2019 r. cele szkoleniowe obejmowały: budowanie angażującego środowiska pracy, wzmocnienie umiejętności liderskich oraz programy rozwojowe zarówno dla menedżerów, jak i pracowników. Wdrażaliśmy rozwiązania umożliwiające „uczenie się od siebie” zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej. Wdrażaliśmy także wspierające rozwiązania digitalowe dla proponowanych programów rozwojowych.

Działania, które podejmujemy, ukierunkowane są na:
 • budowanie świadomości odpowiedzialności za własny rozwój,
 • budowanie angażującego środowiska pracy,
 • knowledge sharing – gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • digital learning – poszukiwanie i wykorzystywanie cyfrowych formatów edukacyjno-rozwojowych.

Rozwój pracowników w organizacji wpisuje się w model 70-20-10: nauka i rozwój zdobywane są w 70% przez doświadczenie w codziennej pracy, 20% stanowi nauka od innych, a 10% stanowią kursy i szkolenia.

 • 11 980

  pracowników wzięło udział w szkoleniach

 • 843 771

  godzin szkoleniowych

 • 70,43

  godzin szkoleniowych na jednego pracownika