Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Inkluzywna bankowość – wstęp

 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania i jego elementy
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa
  Podejście do zarządzania i jego elementy
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Jednym z filarów strategii Responsible Banking jest inkluzywna bankowość. Jak ją realizujemy?

Inkluzywna bankowośćWłączamy osoby zagrożone wykluczeniem w bankowanie. Edukujemy lokalne społeczności i wspieramy kształcenie ustawiczne.
Cele (Dobra jakość edukacji, Równość płci, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Partnerstwa na rzecz celów, Wzrost gospodarczy i godna praca)Bank dla wszystkich, Bank dla osób z różnymi potrzebami, Edukacja finansowa na każdym etapie