Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bezpieczeństwo

Projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

Program odpowiada na potrzebę praktycznej edukacji z zakresu bezpiecznego poruszania się po wirtualnym świecie. Działania edukacyjne kierowane są do szkół, uczelni, uniwersytetów trzeciego wieku oraz jednostek administracji publicznej.

Poprzez różnorodne działania, takie jak lekcje, wykłady, szkolenia, konkursy oraz poprzez nowoczesne kanały komunikacji skutecznie docieramy do beneficjentów projektu, którymi są: dzieci i młodzież, studenci, nauczyciele oraz seniorzy. Program od 2017 r. realizowany jest we współpracy z partnerami – m.in. z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich.

Poprzez edukowanie w zakresie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych chcemy przyczynić się do poprawy wiedzy Polaków na temat cyberzagrożeń.

Na działania projektu składały się:

 • lekcje

 • wykłady

 • warsztaty

 • konkursy

 • kampania edukacyjna

 • publikacje

Ich odbiorcami byli uczniowie, nauczyciele i seniorzy. W ramach projektu realizowane były również kursy e-learningowe dopasowane dla uczniów szkół średnich oraz studentów dotyczące bezpiecznej tożsamości, bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, bezpiecznej bankowości internetowej.

Zajęcia pokazały uczniom, że internet może być wspaniałym miejscem rozszerzania swoich zainteresowań i znajomości pod warunkiem stosowania się do pewnych zasad dla własnego bezpieczeństwa. Zasady zostały przekazane w jasny, przystępny dla młodych ludzi sposób, skoncentrowanie na konsekwencjach, a nie na budowaniu strachu. Wyposażenie uczniów w kompetencje radzenia sobie w konkretnych przypadkach sprawiły, że zajęcia ocenione zostały jako bardzo przydatne, a rady warte zapamiętania. W mojej ocenie niewątpliwie uwrażliwiły dzieci na niebezpieczne sytuacje, z którymi mogą się zetknąć w wirtualnym świecie.

Izabela Chwiłoc-Filoc
wykładowca Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Lekcje online „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, realizowane przez Warszawski Instytut Bankowości, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczniów jak i nauczycieli w szkole, w której pracuję. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu niebezpieczeństwa czyhającego w sieci oraz konieczności tworzenia bezpiecznych haseł. Wielu z nich tuż po zajęciach zmieniło swoje dotychczasowe hasła zgodnie z podanymi informacjami. Uświadomili sobie, jakie mogą być konsekwencje korzystania z sieci publicznych oraz kont otwartych w różnych portalach społecznościowych. Zajęcia były prowadzone bardzo ciekawie i w miłej atmosferze. Poprzez zadawanie pytań w trakcie webinaru, prowadząca mobilizowała uczniów do aktywności, kontrolując i komentując jednocześnie pisane przez nich informacje.

Elżbieta Bręczewska
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy

Lekcje, wykłady, warsztaty i konkursy w liczbach:

 • 56 208

  uczniów z 16 województw wzięło udział w 2 342 lekcjach edukacyjnych na temat cyberzagrożeń

 • 24 154

  studentów i 2 113 seniorów wzięło udział w 287 wykładach

 • 100

  nauczycieli wzięło udział w warsztatach zorganizowanych we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 • 899

  uczniów dolnośląskich szkół podstawowych wzięło udział w Konkursie „Cyberbezpieczni”, zorganizowanym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

 • 1 381

  uczniów wzięło udział w Konkursie „IT i Cyberbezpieczeństwo” organizowanym dla szkół średnich z całej Polski. Zwycięzca weźmie udział w wizycie studyjnej w 2020 r.

 • 1 256

  studentów wzięło udział w Konkursie „IT i Cyberbezpieczeństwo”

 • 3 536

  uczestników wzięło udział łącznie we wszystkich konkursach

 • 100

  klas uczestniczyło w przygotowanej na potrzeby projektu grze interaktywnej

 • 2 113

  seniorów wzięło udział w 47 wykładach dotyczących bezpiecznego poruszania się po wirtualnym świecie – bezpieczeństwa transakcji, bezpieczeństwa tożsamości

Kampania realizowana w ramach projektu „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

Od początku 2019 r. we współpracy z partnerami projektu oraz Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa realizowana jest kampania, w której bierze udział ponad 20 banków, w tym Santander Bank Polska.

 • Wsparliśmy produkcję filmów edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i sklepów internetowych.
 • Łącznie w ramach kampanii powstały 42 filmy edukacyjne z udziałem ekspertów reprezentujących instytucje publiczne i banki, w tym m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Biuro Informacji Kredytowej czy Krajową Izbę Rozliczeniową.
 • Ukazało się ponad 100 publikacji, m.in. raport „Cyberbezpieczny Portfel”, biuletyn „Aktywny Senior”, biuletyn „Aktywny Student”.
 • O projekcie mówiły media lokalne i ogólnopolskie – zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem były przedmiotem partnerskich audycji „3 grosze o ekonomii” emitowanej w 9 rozgłośniach radiowych oraz w serwisie Spotify.

Więcej o projekcie przeczytasz tu: www.cyberbezpieczenstwo.edu.pl.

Projekt Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w liczbach
Opis Liczba odbiorców w 2017 r. Liczba odbiorców w 2018 r. Liczba odbiorców w 2019 r.
Dzieci i młodzież 17 655 36 570 58 488
Studenci 7 860 12 540 25 410
Seniorzy 510 1 280 2 113

Program „Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci”

Wyłudzenia wśród osób starszych, to spory problem. Dlatego Fundacja Santander wraz z Policją od kilku lat wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa seniorów. W ramach projektu „Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci” chcemy uświadomić starszym osobom, że warto korzystać z dobrodziejstw Internetu, ale trzeba przestrzegać pewnych zasad, dzięki którym w wirtualnym świecie nie spotka nas nic złego. Tego wszystkiego uczymy seniorów podczas organizowanych przez nas wydarzeń i dzięki tym działaniom w 2019 r. wyedukowaliśmy blisko 3,5 tys. osób. W tym roku chcemy, aby ta liczba była jeszcze większa.

Marzena Atkielska
prezes Fundacji Santander

Cykl warsztatów realizowanych dla seniorów, w których wzięło udział ok. 3,5 tys. osób. Podczas spotkań wolontariusze przekazywali wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie oraz tego, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy i danych w sieci.

W ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Santander Bank Polska oraz Policję powstały projekty skierowane do seniorów: „Happy Senior”, „Na wnuczka, na policjanta”, „Seniorze nie daj się!”, „OLABOGABABCIU”, „Czas Seniora” i inne. Bankowi praktycy, wolontariusze Fundacji oraz policjanci uczyli bezpiecznych zachowań i ostrzegali przed zagrożeniami w życiu i w Internecie.

Projekt „Jak jeździsz”

To inicjatywa promująca odpowiedzialne i kulturalne zachowanie na drodze, którą realizujemy od 2015 r. W ramach projektu przekazujemy porady dotyczące m.in. kultury jazdy, eksploatacji i wyposażenia samochodu, przepisów drogowych, pierwszej pomocy w razie kolizji i wypadku drogowego, prawidłowego przewożenia dzieci i techniki jazdy. Organizujemy również wydarzenia w przestrzeni miejskiej angażujące lokalne społeczności. Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa organizowaliśmy również w ramach Stacji Santander – mobilnego pawilonu edukacyjnego. Ambasadorem projektu jest kierowca wyścigowy Kuba Giermaziak, który dzieli się swoją wiedzą w zakresie użytkowania samochodu i bezpiecznej jazdy.

„Jak jeździsz” w liczbach:

 • 143 tys.

  osób obserwujących fanpage akcji na Facebooku

 • 60

  warsztatów z udzielania pierwszej pomocy dla 400 osób – zarówno dzieci, jak i dorosłych

Kampania #SMARTOFF

Kampanię prowadziliśmy w ramach projektu „Jak jeździsz” w 2019 r. To jedna z pierwszych kampanii zwiększających świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą używanie telefonu w trakcie jazdy. Jej celem było uświadomienie kierowcom ryzyka wynikającego z patrzenia w ekran smartfona w trakcie prowadzenia pojazdu.

„Jak jeździsz” w mediach społecznościowych:

 • 15 mln

  odbiorców w ciągu roku (Facebook)

 • 1,3 mln

  odbiorców – miesięczny zasięg tygodniowy (Facebook)

 • 13 tys.

  komentarzy przy postach i ponad 3 tys. ich udostępnień (Facebook)

 • 2,5 tys.

  fanów (Instagram)

Więcej o akcji przeczytasz tu.

Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

Program edukacyjny, w którym podnosimy wiedzę uczniów na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa, na przykład: funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bezpieczne korzystanie z dróg, bezpieczne zachowanie w szkole i w domu oraz z obcymi osobami. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, a spotkania edukacyjne prowadzą policjanci wspólnie z wolontariuszami Fundacji Santander Bank Polska.