Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Universidades

 • 4 dobra jakość edukacji
 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
 • 11 zrównoważone miasta i społeczności
GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa


  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania i jego elementy
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa
  Podejście do zarządzania i jego elementy
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa


  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
  dla tematu istotnego: inkluzywna bankowość - dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa


  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny ] Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Edukacja i rozwój nauki to jeden z priorytetów działalności społecznej banku. Projekt Santander Universidades (SU) jest dla nas kluczowym obszarem w tym zakresie i stanowi jeden z filarów agendy #Responsible Banking

Poprzez realizację programu wspieramy dobrej jakości edukację, przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz rozwijamy ideę przedsiębiorczości. Wierzymy, że współpraca biznesu ze środowiskiem akademickim przełoży się na rozwój społeczeństwa i pozytywnie wpłynie na gospodarkę.

Oferta Santander Universidades dla uczelni wyższych obejmuje:

 • Finansowanie stypendiów, nagród i grantów dla najlepszych studentów, doktorantów i pracowników akademickich, wspierających indywidualny rozwój.
 • Stypendia globalne dla studentów, absolwentów i pracowników uczelni – dające możliwość wzięcia udziału w intensywnych kursach rozwijających kompetencje cyfrowe, językowe i umiejętności miękkie w międzynarodowym środowisku. Wśród programów wyróżniamy:
  • Wyjazdowe kursy letnie na prestiżowych uczelniach takich jak Uniwersytety Yale czy Georgetown – wierzymy, że międzynarodowe doświadczenie znacznie podwyższa umiejętności i kompetencje studentów.
  • Kursy internetowe skoncentrowane na rozwoju kompetencji cyfrowych i miękkich – zaprojektowane, aby wspomóc młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz ułatwić im wejście na nowy rynek pracy.
  • Programy szkoleniowe mające na celu rozwój umiejętności przywódczych – projekty przygotowujące do wymagań i nowych obowiązków przyszłych liderów w środowisku akademickim, społecznym i biznesowym.
  • Programy grantowe dla osób aspirujących do bycia przedsiębiorcą lub młodych przedsiębiorców w ramach portalu SantanderX.com.
 • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, szkoleń i warsztatów dla społeczności akademickiej.
 • Współpraca z organizacjami studenckimi.
Placówki Santander Universidades

Placówki Santander Universidades funkcjonują obecnie na 12 uczelniach w Polsce. Każda z nich jest złożona ze strefy wypoczynkowej, sali networkingowej, a także stanowiska obsługi klienta. Pracownicy placówek współpracują z władzami uczelni i organizacjami studenckimi, by na bieżąco identyfikować największe potrzeby. Wnioski przeradzają się w organizację konkretnych przedsięwzięć i projektów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Uczelni i studentów.

Współpraca pomiędzy UMCS a Santander Universidades, dzięki placówce mieszczącej się na tej uczelni, jest świetnym przykładem synergii zachodzącej pomiędzy uczelnią wyższą a biznesem. Realizacja wielu ciekawych i innowacyjnych projektów przynosi korzyści dla środowiska akademickiego, wzmacniając jednocześnie rozpoznawalność marki Santander oraz wizerunek UMCS jako podmiotu współpracującego ze środowiskiem biznesowym.

dr Marcin Gołębiowski
dyrektor Biura Promocji UMCS

Więcej o Santander Universidades przeczytasz tu.

GRI:
 • [Wskaźnik własny] Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku

  Przejdź do listy wskaźników

Santander Universidades w liczbach

Santander Universidades na świecie

 • 21

  krajów

 • 1 000

  współpracujących uczelni

 • 68 671

  stypendiów
  (w tym praktyki i staże oraz wsparcie merytoryczne)

 • 119

  mln euro przekazanych na realizowane projekty

Santander Universidades w Polsce

 • 59

  współpracujących uczelni

 • 3 777

  stypendiów

 • 1,134

  mln zł przekazanych na realizowane projekty

Globalne możliwości rozwoju

Studenci, absolwenci i pracownicy akademiccy mają możliwość aktywnego udziału w projektach realizowanych na skalę globalną. Doskonałym przykładem takich działań są globalne Stypendia Santander, dzięki którym jedenaście osób z Polski pojechało do USA na intensywne wakacyjne kursy, a pięć osób wzięło udział w innowacyjnym projekcie on-line.

Globalne Stypendia Santander w 2019 r.

Santander-Yale International Experience Summer Program

W czasie pięciotygodniowego pobytu na Yale University uczestnicy mogli wybrać kursy spośród ponad 100 warsztatów tematycznych. Student z Polski, który wziął w nich udział, postawił na biologię.

Po pierwszym tygodniu na Yale jestem pod ogromnym wrażeniem uczelni i poziomu zajęć. Jestem bardzo podekscytowany mogąc studiować z tak bardzo różnorodną grupą studencką. Wraz z resztą beneficjentów Stypendium Santander stworzyliśmy bardzo zgraną grupę, często razem spędzamy czas na stołówce, w bibliotece i razem uczestniczymy w rozmaitych wydarzeniach i wycieczkach organizowanych przez uczelnię. Moje pierwsze zajęcia z biologii były bardzo ciekawe, materiał, który przerobimy przez te 5 tygodni jest bardzo obszerny, ale mimo tego zajęcia prowadzone są bardzo profesjonalnie i zrozumiale.

Bartosz Jankowski
student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Georgetown Summer Workshop-Social Innovation and Financial Inclusion in the Digital Age

Dwutygodniowe, wielodyscyplinarne warsztaty na temat kluczowych tendencji wpływających na integrację społeczną i gospodarczą. Studenci pracowali nad projektami innowacyjnych rozwiązań, które – mamy nadzieję – pomogą w rozwiązaniu problemów naszych czasów.

TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019

Międzynarodowy projekt rozwojowy przeznaczony dla aspirujących startupowców. Realizowany jest on w największych ośrodkach innowacji, takich jak Dolina Krzemowa, Nowy Jork, Londyn, Boston, Meksyk i San Diego. Pozwala on uczestnikom w ciągu kilku tygodni nabyć bezcenne doświadczenia, które przedsiębiorcy często muszą zdobywać latami. Podczas trzytygodniowego szkolenia uczestnicy pracują w multidyscyplinarnych zespołach, których zadaniem jest opracowanie innowacyjnego, kompleksowego rozwiązania jednego z globalnych wyzwań. W pracach koncepcyjnych wsparciem służy grupa międzynarodowych mentorów i przedsiębiorców. Program obejmuje również seminaria z udziałem ekspertów, wizyty w inkubatorach, akceleratorach oraz ośrodkach innowacji wiodących światowych firm, a także prezentacje przed panelem międzynarodowych inwestorów.

Ten czas w Nowym Jorku pozwolił mi nabrać pewności siebie. Zobaczyłam, jak bardzo ważne w byciu przedsiębiorcą jest to, czy ma się pasję i zaangażowanie w to, co się robi, bo zawsze będą wzloty i upadki. Ten wyjazd nauczył mnie, że świat jest naprawdę pełen niesamowitych możliwości. I co najważniejsze, że warto poznawać ludzi z różnych krajów, bo to bardzo wzbogaca i poszerza horyzonty.

Magdalena Żylicz
studentka SGH
Santander W50: Preparing Our Women Board Members of Tomorrow na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA)

Dziękuję Santander Bank Polska i UCLA Anderson za fascynującą podróż w świat przywództwa opartego na wartościach, finansów i innych interesujących tematów. Zajęcia się skończyły, ale nasza droga dopiero się zaczyna. Do zobaczenia w Polsce!

Patrycja Sznajder
na portalu LinkedIn
Santander IE - Digital DNA

Stypendyści wzięli udział w dwóch pięciotygodniowych kursach online dotyczących Digital Skills:

 • Nowe Technologie w Innowacji – celem kursu było wskazanie ścieżki rozwoju technologicznego z punktu widzenia firm oraz tego, jak firmy wykorzystują technologie do tworzenia przewagi konkurencyjnej.
 • Data Science i wizualizacja w biznesie – były to zajęcia praktyczne w ramach rozwoju kompetencji pracy z danymi i ich wizualizacji oraz wykorzystania data science w rozwoju przedsiębiorstwa.

Jestem bardzo zadowolona z udziału w programie stypendialnym Santander IE – Digital DNA. To było 10 tygodni wytężonej nauki w międzynarodowym środowisku, pod okiem pasjonatów i specjalistów w dziedzinie innowacji i analizy danych. Dzięki programowi stworzyłam kompleksową strategię digitalizacji przedsiębiorstwa, nauczyłam się analizować i wizualizować dane przy użyciu takich narzędzi jak Tableau, podniosłam umiejętności komunikacyjne oraz poznałam inspirujących ludzi z całego świata. Program dał mi wiele możliwości rozwoju, uświadomił jak istotną rolę odgrywa obecnie technologia i dostarczył dużo satysfakcji i zadowolenia z efektów kursu.

Anna Szawerna
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wszystkie projekty stypendialne, które oferuje Grupa Santander znajdują się na stronie Santander-grants.com oraz SantanderX.com