Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zielona oferta – produkty i usługi

GRI:
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Od początku 2019 r. z jeszcze większą mocą angażujemy się we wdrażanie zielonych rozwiązań skierowanych do klientów i innych grup interesariuszy.

Emisja zielonych obligacji

Nasz bank, wspierając inicjatywy prośrodowiskowe, m.in. specjalnie w tym celu pozyskuje środki z międzynarodowych instytucji finansowych. Przykładem takiego działania jest współpraca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w ramach której emitujemy „Zielone Obligacje”.

Santander Bank Polska był pierwszym komercyjnym bankiem, który w 2017 r. wyemitował zielone obligacje o wartości 137,1 mln euro.

W 2019 r. jako joint bookrunner wzięliśmy udział w emisji 10-letnich oraz 30-letnich zielonych obligacji Ministerstwa Finansów o wartości 2 mld EUR. Przez „zielone finansowanie” należy rozumieć kredyty udzielone na cele osiągnięcia efektywności energetycznej, działalność w obszarze energii odnawialnej oraz efektywności wodnej.

Środki z emisji obligacji przeznaczone będą m.in. na:

 • zrównoważone rolnictwo

 • niskoemisyjne środki transportu

 • energię odnawialną

 • parki narodowe

 • zalesienie i rekultywację hałd

W celu wykazania osiągnięcia wymaganego wolumenu „zielonych kredytów”, bank zamierza zaraportować portfel kredytów segmentu finansowania nieruchomości, dla których finansowane projekty spełniają normy środowiskowe i kryteria efektywności energetycznej, potwierdzone wymaganymi przez Międzynarodową Korporację Finansową (IFC) uznanymi międzynarodowymi branżowymi certyfikatami (BREEAM, LEED). Zaraportowany IFC portfel podlega walidacji przez specjalistów IFC, którzy następnie na jego podstawie obliczą wskaźniki wpływu środowiskowego i osiągniętej efektywności energetycznej.

Finansowanie „zielonych budynków”

Bank wykorzystuje środki uzyskane z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), aby w ramach programu wspierającego efektywność energetyczną budynków zaoferować klientom pożyczki przeznaczone na sfinansowanie budowy budynków spełniających normy środowiskowe potwierdzone ogólnie uznanymi międzynarodowymi certyfikatami, takimi jak LEED lub BREEAM, w łącznej kwocie równej 140% pozyskanego finansowania, tj. 140 mln euro.

 • 31 zielonych budynków

  sfinansowaliśmy od 2017 roku (posiadających certyfikaty BREEAM i LEED), których łączna wartość wyniosła 613 mln EUR.
  Zarówno certyfikaty BREEAM (29), jak i LEED (2) zostały przyznane w pełnym zakresie ocen.

„Zielona” oferta leasingowa

W 2019 r. Santander Leasing S.A. rozwijał swoją „zieloną” ofertę leasingową. Wartość sfinansowanych w tym zakresie aktywów, wg stanu na 02.12.2019 r., wyniosła 150 mln złotych netto. Na ofertę składały się: auta elektryczne (8,6 mln zł), auta hybrydowe (124 mln zł), fotowoltaika (7,4 mln zł), pompy ciepła i biomasa (4,7 mln zł), elektryczne wózki widłowe (5 mln zł).

Od 2010 r. Santander Leasing jest pionierem w finansowaniu pojazdów elektrycznych. W 2017 r. firma sfinansowała m.in. autobusy elektryczne dla miasta Warszawy o łącznej wartości 30 mln złotych, a od 2018 r. wspiera ekomobilność specjalną ofertą 100% wynajmu samochodów elektrycznych. Klienci, którzy zdecydowali się na finansowanie leasingu samochodu elektrycznego w okresie promocyjnym, mogli skorzystać ze 100% oferty leasingowej, co oznaczało brak kosztów odsetkowych przez okres do 36 miesięcy. Kampania Zero emisji, zero odsetek była dostępna dla wszystkich marek samochodów elektrycznych dostępnych w Polsce i trwała do końca 2019 r.

We wrześniu 2019 r. Santander Bank Polska podpisał z Energą pierwszą w Polsce umowę kredytową typu ESG-linked (Environmental, Social and Governance) opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Santander Bank Polska pełni w niej rolę koordynatora, agenta i agenta ESG.

Umowa na kwotę 2 mld złotych podpisana przez konsorcjum pięciu banków, obowiązuje do 2024 r., z możliwością jej przedłużenia do 2026 r. Wysokość marży kredytowej będzie uzależniona od wyników firmy osiągniętych w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: dbałości o środowisko naturalne, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (wskaźniki ESG). Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na rozbudowę mocy wytwórczych OZE i na dalszą modernizację sieci dystrybucyjnej oraz na refinansowanie zadłużenia związanego z tymi obszarami. Dodatkowo zapisy w umowie zakazują przeznaczania środków pochodzących z kredytu na jakiekolwiek nakłady inwestycyjne w zakresie energetyki węglowej.

Santander aktywnie angażuje się we wsparcie polskiego sektora energetycznego w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej. Finansowanie w formule ESG-linked jest instrumentem, który wprowadza dla kredytobiorcy wymierne zachęty, ale również realną odpowiedzialność za działania w kierunku poprawy profilu środowiskowego i społecznego.

Maciej Tarnawski
dyrektor Departamentu Rynków Kredytowych w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska

Bankowość elektroniczna

Zapewniamy i promujemy – jako rozwiązanie ekologiczne – płatności elektroniczne, takie jak Blik, Apple PayGoogle Pay. Badanie przeprowadzone na wniosek Santander Bank Polska – „Indeks bankowości mobilnej” – pokazuje, że korzysta z nich już 2/3 respondentów. Płacenie telefonem lub zegarkiem ma szansę zastąpić karty plastikowe. Zachęcamy klientów do wybrania elektronicznej formy kontaktu z bankiem jako bardziej ekologicznego rozwiązania. Rezygnacja z kart nawet siedem razy zmniejsza produkcję dwutlenku węgla – poczta generuje tylko 4 gramy CO2, a papierowy list wytwarza aż 29 gramów. Proponujemy również naszym klientom możliwość zakupu elektronicznych biletów komunikacji miejskiej w aplikacji mobilnej, zmniejszając w ten sposób zużycie papieru.