Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Inicjatywy zewnętrzne

 • 13 działania w dziedzinie klimatu
 • 17 partnerstwa na rzecz celów
GRI:
 • [102-12] Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Inicjatywy dotyczące środowiska

Jesteśmy partnerem konkursu #MamyWspólneCele 2019, ponieważ zależy nam na promowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są bliskie naszej misji oraz stanowią element naszej strategii. W naszej organizacji przykładamy dużą wagę do kwestii ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Podejmujemy wiele zobowiązań i realizujemy działania mające pomóc zminimalizować negatywny wpływ prowadzonej przez nas działalności na ekosystem. Promujemy produkty i usługi uwzględniające poszanowanie dla natury oraz bierzemy pod uwagę i oceniamy wpływ finansowanych przez nas projektów na środowisko i klimat. Naszymi działaniami chcemy także inspirować pozytywne zmiany i aktywnie szukać sposobu ich realizacji.

Katarzyna Teter
menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska

Bank angażuje się w projekty proekologiczne oraz wspiera inicjatywy o charakterze sektorowym, wielobranżowym, międzynarodowym dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów.

Wybrane inicjatywy 2019 r.:

Więcej informacji o wybranych inicjatywach znajduje się w rozdziale: Klimat i Środowisko – Zielone inicjatywy i projekty.

Inicjatywy związane z odpowiedzialnością gospodarczą

 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży,
 • Dobra Praktyka Bankowa, czyli Kodeks etyki bankowej,
 • Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego,
 • Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”,
 • UNEP Finance Principles for Responsible Banking,
 • Międzynarodowa inicjatywa Equator Principles.