Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Przeciwdziałanie korupcji

 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  tematu istotnego, którego wskaźnik dotyczy: dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  tematu istotnego, którego wskaźnik dotyczy: dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania i jego elementy
  tematu istotnego, którego wskaźnik dotyczy: dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Podejście do zarządzania i jego elementy
  tematu istotnego, którego wskaźnik dotyczy: dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania
  tematu istotnego, którego wskaźnik dotyczy: dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
  tematu istotnego, którego wskaźnik dotyczy: dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [205-2] Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym

  Przejdź do listy wskaźników
 • [205-3] Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

W Grupie Santander Bank Polska S.A. obowiązuje podejście „zero tolerancji dla korupcji”. 

Nasze standardy etyczne w tym obszarze są zapisane w następujących dokumentach i politykach:

 • Generalny Kodeks Postępowania,
 • Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych,
 • Ogólna polityka konfliktu interesów,
 • Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Polityka ochrony danych osobowych,
 • Polityka zrównoważonego rozwoju,
 • Program antykorupcyjny,
 • Model Corporate Defense (model zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej za przestępstwa pracowników),
 • Polityka zapewnienia zgodności,
 • Model zarządzania ryzykiem reputacji – określa zasady zarządzania ryzykiem i kontrolowania go, kluczowe elementy, zasady i procesy, a także role i odpowiedzialność oraz nadzór wewnętrzny.
Przeciwdziałanie korupcji w Generalnym Kodeksie Postępowania

Kodeks odnosi się do różnych aspektów postępowania etycznego w naszej organizacji. W dokumencie zostały zawarte wskazówki dotyczące konfliktu interesów (w relacjach wewnętrznych, przy realizacji transakcji bankowych i inwestycji oraz w relacjach z dostawcami i klientami), zasad współpracy z innymi podmiotami, zasady kontaktów z regulatorami, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz praktyk o charakterze korupcyjnym.

Uzupełnieniem kodeksu jest „Program antykorupcyjny”, w którym sprecyzowane zostały mechanizmy kontrolne, m.in. rejestr podarunków i zaproszeń dla funkcjonariuszy publicznych, zasady oferowania podarunków i zaproszeń pracownikom lub członkom kierownictwa Banku, kanał do zgłaszania przypadków naruszeń, szkolenia oraz odpowiedzialność korporacyjnego obszaru compliance.

 • 0

  potwierdzonych przypadków korupcji w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska i Banku w 2019 r.

 • 4

  zgłoszenia przez dostępne kanały zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska i Banku w 2019 r.

Komunikacja i szkolenia dotyczące antykorupcji

Nasi pracownicy mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie przeciwdziałania korupcji poprzez ogólnodostępne szkolenie e-learningowe dotyczące tej tematyki. Podczas szkolenia podkreślamy, że w naszej organizacji jest zero tolerancji dla zachowań o charakterze korupcyjnym. Uczymy:

 • jak zachować się w konkretnych sytuacjach, np. w kontaktach z urzędnikami państwowymi, agentami czy pośrednikami;
 • czym są działania o charakterze korupcyjnym – nie tylko przekazywanie środków pieniężnych, ale także wręczanie, oferowanie czy przyjęcie dowolnego rodzaju korzyści, takich jak: dostarczanie towarów i usług poniżej cen rynkowych, przekazywanie podarunków, fundowanie wycieczek, pobytów w hotelach, posiłków i biletów albo zatrudnianie znajomych.

Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne i kończy się testem. Każdy pracownik Grupy Santander Bank Polska S.A. co 2 lata ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu.

Komunikacja i szkolenia dotyczące antykorupcji w 2019 r.

Komunikacja i szkolenia dotyczące antykorupcji w 2019 r.

Wartość Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne
Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska 100% 93%
Santander Bank Polska 100% 91%
Członkowie Zarządu Banku 100% 100%
Przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla Banku 100% 88,5%
Przedstawiciele kierownictwa średniego szczebla Banku 100% 92,2%
Pozostali pracownicy Banku 100% 94,2%