Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etyki

 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania i jego elementy
  dla tematu: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Podejście do zarządzania i jego elementy
  dla tematu: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania
  dla tematu: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
  dla tematu: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-17] Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na „skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na „skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:
Nowości w 2019 r.:
 • powołanie Biura Etyki i Relacji,
 • wdrożenie nowego narzędzia do rejestrowania zgłoszeń i zarządzania nimi,
 • aktualizacja polityki „Szacunek i godność”.

W Generalnym Kodeksie Postępowania została wyodrębniona część dotycząca procesu zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości – whistleblowing – która zapewnia poufność i analizę przekazywanych informacji. Wobec osób zgłaszających obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek środków o charakterze represyjnym lub wyciągania wobec nich jakichkolwiek konsekwencji za zgłoszenie nieprawidłowości. Pracownicy mają do dyspozycji różne kanały:

 • etyczny telefon zaufania do zgłaszania, w tym również anonimowo, naruszeń regulacji prawnych, zasad etycznych, przypadków korupcji, oszustw, prania pieniędzy, nieprzestrzegania procedur wewnętrznych, wycieków informacji chronionych, podejmowania nadmiernego ryzyka;

 • relacyjny telefon zaufania do zgłaszania przejawów m.in. dyskryminacji, mobbingu, molestowania i innych naruszeń relacji pracowniczych, w tym wartości i zachowań korporacyjnych;

 • dedykowaną skrzynkę mailową.

Zaktualizowaliśmy także politykę „Szacunek i godność”, która również odnosi się do zgłaszania wątpliwości etycznych. Zostały wprowadzone m.in.:

 • nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych,
 • prawo do odmowy i wycofania zeznań w trakcie postępowania wyjaśniającego,
 • formuła procedury odwoławczej,
 • zasada, że do zgłaszania naruszeń uprawniona jest osoba zatrudniona przez Santander Bank Polska, nie tylko pracownik,
 • usprawnienie procesu wdrażania rekomendacji po przeprowadzonym postępowaniu,
 • zmiany dotyczące obsługi relacyjnego telefonu zaufania – zadanie realizowane teraz przez pracowników Biura Etyki i Relacji.
 • 251

  spraw zgłoszonych w 2019 r. Każda z nich została przeanalizowana i rozstrzygnięta.