Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Przeciwdziałanie dyskryminacji

 • 5 równość płci
 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [406-1] Całkowita liczba przypadków dyskryminacji Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Przestrzeganie praw człowieka zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami określa w naszym banku „Polityka praw człowieka”. Polityka określa zasady postępowania i zobowiązania wynikające z katalogu międzynarodowych deklaracji, mających zastosowanie w relacjach banku ze wszystkimi interesariuszami. Przy każdym zobowiązaniu doprecyzowano, poprzez jakie działania powinno być ono realizowane.

Zobowiązania wobec pracowników ujęte w „Polityce praw człowieka”:
 • zapobieganie dyskryminacji i praktykom naruszającym godność człowieka,
 • zobowiązanie do niekorzystania z pracy przymusowej i pracy dzieci,
 • poszanowanie prawa do stowarzyszania się i zawierania układów zbiorowych,
 • ochrona zdrowia pracowników,
 • oferowanie godnej pracy, w tym: oferowanie godziwego wynagrodzenia, przestrzeganie prawa do odpoczynku, ochrony danych osobowych i prywatności, oferowanie możliwości świadczenia pracy na elastycznych zasadach, aby umożliwić pracownikom zachowanie równowagi pomiędzy karierą zawodową a innymi zainteresowaniami i obowiązkami.

O podejściu do zarządzania różnorodnością w banku, politykach i wynikach przeczytasz w sekcji Zarządzanie różnorodnością

GRI:
 • [406-1] Całkowita liczba przypadków dyskryminacji Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

  Przejdź do listy wskaźników

W 2019 r. w banku nie odnotowaliśmy przypadków dyskryminacji.

 • 84%

  pracowników banku zgadza się, że w firmie powszechnie akceptuje się i docenia różnice między pracownikami.