Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Rekrutacja

Do 2021 r. chcemy stać się jednym z dziesięciu najlepszych pracodawców w co najmniej sześciu głównych obszarach geograficznych, na których działamy.

Santander Bank Polska ma jasne i przejrzyste zasady rekrutacji zawarte w dokumencie „Organizacja procesu rekrutacji”. Wszystkie osoby zaangażowane w proces rekrutacji są zobowiązane do stosowania zasad etyki wynikających z Kodeksu Pracy i regulaminów wewnętrznych, a także zapisów dotyczących poufności i zakazu dyskryminacji.

Rekrutacja wewnętrzna

Pierwszeństwo udziału w procesach rekrutacji mają pracownicy banku w ramach rekrutacji wewnętrznej. W ten sposób poszerzamy możliwości rozwoju pracowników oraz wspieramy budowanie indywidualnych ścieżek kariery.

Program Poleceń

Program włącza pracowników w proces rekrutacji, zachęcając do rekomendowania kandydatów na wakujące stanowiska pracy. System umożliwia dotarcie do większego grona osób zainteresowanych podjęciem pracy w banku, zgodnie z kryteriami rekrutacji danego stanowiska.

Program Praktyk i Staży

Program prowadzony jest we współpracy z uczelniami wyższymi na terenie kraju, przyciągając młodych, wykształconych i uzdolnionych pracowników. W 2019 r. uruchomiliśmy staże o profilu: Software Engineering, Cyber Security, Big Data oraz User Experience, pozyskując kluczowe kompetencje przyszłości zgodnie z globalną strategią rozwoju.

W rekrutacji korzystamy również ze wsparcia firm zewnętrznych, mediów społecznościowych, bierzemy udział w targach pracy oraz wydarzeniach organizowanych przez uczelnie wyższe, koła naukowe oraz biura karier.

Podstawowym kryterium selekcji kandydatów jest zgodność z wymaganym profilem stanowiska pod względem kompetencji, doświadczenia, wiedzy, motywacji i osobowości, a także dopasowania do kultury organizacyjnej.

W procesie rekrutacji promowaliśmy zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Różnosprawni.

Rekrutacja w 2019 r.

  • Kontynuowaliśmy pozyskiwanie kompetencji o nowym profilu i lepiej dostosowanych do takich wyzwań rynku jak: zmienność, digitalizacja i robotyzacja, Big Data, Cyber Security.
  • Koncentrowaliśmy się na działaniach wspierających wizerunek banku jako nowoczesnego i odpowiedzialnego pracodawcy, który korzysta z dostępnych rozwiązań technologicznych (kontakt z kandydatami wspierał chatbot, termin spotkania rekrutacyjnego z kandydatem potwierdzany był za pomocą wideo wiadomości Waywer), jest aktywny na portalach społecznościowych (Linkedln, Facebook) i prowadzi programy zachęcające do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy drugim najbardziej aktywnym bankiem na LinkedIn i trzecim najbardziej aktywnym pracodawcą na LinkedIn w Polsce. Jako pierwszy bank w Polsce rozpoczęliśmy rekrutację w mediach społecznościowych.
  • Chcemy we współpracy z innymi oddziałami banku na całym świecie uruchomić wspólną platformę ogłoszeniową dla pracowników Grupy Santander we wszystkich krajach. Działania te wzmocnią wymianę doświadczeń i umożliwią pracownikom banku rozwój w strukturach globalnych.