Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Struktura zarządcza

GRI:
 • [102-18] Struktura zarządcza Struktura zarządcza

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-22] Skład ciał zarządczych i ich komitetów Skład ciał zarządczych i ich komitetów

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-23] Przewodniczący najwyższego organu zarządczego Przewodniczący najwyższego organu zarządczego

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-26] Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Zarząd

Zarząd Santander Bank Polska S.A. zarządza bankiem i reprezentuje go. Jego kompetencje obejmują:

 • określenie misji banku,
 • wyznaczanie długoterminowych planów, działań i celów strategicznych,
 • ustalenie założeń dla planów biznesowych i finansowych,
 • zatwierdzanie planów i monitoring ich wykonywania,
 • informowanie Rady Nadzorczej o sytuacji banku w zakresie i w terminach uzgodnionych z tym organem,
 • powoływanie komitetów stałych i doraźnych oraz wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kierowanie ich pracami.

Skład Zarządu Santander Bank Polska S.A.
(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.):

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a16.jpg

  Andrzej Burliga

  Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a15.jpg

  Michael McCarthy

  Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a14.jpg

  Juan de Porras Aguirre

  Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2019/07/gier.jpg

  Arkadiusz Przybył

  Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Bankowości Detalicznej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a11.jpg

  Carlos Polaino Izquierdo

  Członek Zarządu, kierujący Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a10.jpg

  Maciej Reluga

  Członek Zarządu, kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a22-1.jpg

  Dorota Strojkowska

  Członek Zarządu, kierujący Pionem Partnerstwa Biznesowego

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/p2.jpg

  Patryk Nowakowski

  Członek Zarządu, kierujący Pionem Transformacji Cyfrowej

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za nadzór nad ich pracami. W banku w ramach Rady Nadzorczej funkcjonują następujące Komitety: Komitet audytu i zapewnienia zgodności, Komitet ds. ryzyka, Komitet ds. nominacji, Komitet ds. wynagrodzeń.

Skład Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.):

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a4.jpg

  José Luis de Mora

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a7.jpg

  Jose Garcia Cantera

  Członek Rady Nadzorczej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a9.jpg

  Danuta Dąbrowska

  Członek Rady Nadzorczej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/14.jpg

  David R. Hexter

  Członek Rady Nadzorczej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a2.jpg

  John Power

  Członek Rady Nadzorczej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a3.jpg

  Jerzy Surma

  Członek Rady Nadzorczej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/a08.jpg

  Marynika Woroszylska-Sapieha

  Członek Rady Nadzorczej

 • https://esg.santander.pl/2019/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/p1.jpg

  Isabel Guerreiro

  Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy członkowie Zarządu oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. spełniają wymogi wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku: Prawo bankowe, dotyczące ograniczeń w liczbie pełnionych przez nich funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych innych spółek.