Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Fundacja Santander Bank Polska

 • 3 dobre zdrowie i jakość życia
 • 4 dobra jakość edukacji
 • 11 zrównoważone miasta i społeczności

Fundacja Santander Bank Polska realizuje większość programów społecznych Banku oraz wspiera organizacyjnie i finansowo wolontariat pracowniczy.

Celem prowadzonych przez Fundację Santander Bank Polska projektów i programów społecznych jest wsparcie:
 • edukacji finansowej dzieci, młodzieży i seniorów,
 • edukacji młodzieży poprzez realizację programów stypendialnych,
 • aktywności sportowej dzieci,
 • lokalnych społeczności,
 • kultury,
 • placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, domów dziecka.

W 2019 r. Fundacja zrealizowała ok. 180 umów z partnerami społecznymi. Do najważniejszych cyklicznych projektów prowadzonych przez Fundację należą programy grantowe służące wspieraniu lokalnych społeczności. W 2019 r. Fundacja Santander Bank Polska przeprowadziła dwa konkursy grantowe – Bank Młodych Mistrzów Sportu oraz „Tu Mieszkam, tu Zmieniam”.

fot. Jarosław Praszkiewicz

 • 800 000 zł

  Fundacja Santander przeznaczyła na realizację programów grantowych

 • 227 776

  osób otrzymało wsparcie w ramach programów Fundacji Santander

Program grantowy – Bank Młodych Mistrzów Sportu

Nastawiamy się przede wszystkim na wspieranie rozwoju fizycznego młodych ludzi. W edycji konkursu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu w 2019 r. dofinansowaliśmy działania takie jak: drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady. Szczególny nacisk kładliśmy na promocję zasad fair-play, zarówno w sporcie, jak i w codziennych relacjach z rówieśnikami.

Marzena Atkielska
prezes Fundacji Santander Bank Polska

Celem programu jest promocja przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie. W ramach edycji w 2019 r. wspieraliśmy przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat. Nastawialiśmy się przede wszystkim na wspieranie ich rozwoju fizycznego poprzez organizację wydarzeń jak np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.

 • 300 000 zł

  Łączna kwota przekazanych środków w ramach programu

 • 1 995 zł

  Minimalna wartość grantu

 • 9 000 zł

  Maksymalna wartość grantu

 • 48

  Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie

 • 48

  Liczba projektów, które otrzymały wsparcie

 • 10 569

  Łączna liczba beneficjentów

Program grantowy – „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Realizowany w ramach programu grantowego Fundacji Santander projekt zakładał integrację młodzieży z naszej szkoły z seniorami ze Stowarzyszenia Seniorzy Kurpi i Ostrołęki. Dzięki otrzymanemu grantowi mogło powstać miejsce przeznaczone do szkoleń, ćwiczeń i kontaktów międzypokoleniowych. Mam nadzieję, że będzie ono służyło długo i młodym, i seniorom.

Tadeusz Olszewski
Dyrektor ZSZ nr 1 w Ostrołęce im. Józefa Psarskiego

Celem programu jest podniesienie poziomu i jakości życia poprzez wprowadzenie trwałych zmian w lokalnym otoczeniu oraz integracja społeczności lokalnych. Dzięki przyznanym grantom powstały nowe obiekty lub zmodernizowane zostały już istniejące, co w znaczący sposób przełożyło się na zmiany w społecznościach lokalnych na terenie całej Polski.

 • 500 000 zł

  Łączna kwota przekazanych środków w ramach programu

 • 68

  Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie

 • 68

  Liczba projektów, które otrzymały wsparcie

 • 217 207

  Łączna liczba beneficjentów wsparcia w programie

 • 5 000, 7 000 lub 10 000 zł

  Wysokość pojedynczego grantu

Program stypendialny Fundacji Santander

Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania coraz lepszych wyników. Wspierając młodzież, Fundacja przyczynia się do rozwijania talentów i pasji oraz ułatwia uczniom z całej Polski kształcenie na najwyższym poziomie.

 • 5 000 zł

  otrzymał stypendysta w roku szkolnym 2019/2020

 • 24

  uczniów otrzymało stypendium od Fundacji Santander Bank Polska

 • 118 238 zł

  Wartość wszystkich stypendiów

Projekt #Pracowni@

W ramach projektu Fundacja bezpłatnie przekazuje używany sprzęt komputerowy m.in. placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym, domom dziecka.

W 2019 r. Fundacja przekazała w ramach projektu 871 sztuk komputerów 37 organizacjom, wspierając w ten sposób 18 578 beneficjentów.

Projekty kulturalne

 • 158 500 zł

  przeznaczyła Fundacja Santander na projekty o charakterze kulturalnym

Projekty promujące kulturę i włączające w nią osoby z niepełnosprawnością:

Środki zebrane podczas realizacji zostały przekazane na rzecz Polskiego Związku Niewidomych w celu dofinansowania rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących oraz warsztatów i poradnictwa dla nich. Koncerty odbyły się w kilku miastach w Polsce (Kraków, Bydgoszcz, Białystok, Legnica, Katowice, Wrocław, Warszawa, Szczecin, Łódź, Zielona Góra i Poznań).

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 40 000 złotych.

Konkurs wokalny dla uzdolnionych osób z niepełnosprawnościami organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 90 000 złotych.

Popularyzujący zespołowe formy taneczne.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 5 000 złotych.

Celem festiwalu było m.in. promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, integracja zdolnej młodzieży, doskonalenie znajomości języków obcych oraz międzynarodowa wymiana kulturalna.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 1 500 złotych.

Upowszechniający kulturę filmową oraz przełamujący uprzedzenia i stereotypy dotyczące Polaków, Czechów i Słowaków.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 5 000 złotych.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 6 000 złotych.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 6 000 złotych.

Organizowany przez Fundację Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 30 000 złotych.

Organizowanego przez Fundację TIFF Collective we Wrocławiu (aktywizacja osób z niepełnosprawnościami dzięki zajęciom kulturalnym).

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 5 000 złotych.

Organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego” w Lublinie.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 7 000 złotych.

Organizowany przez Radę Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku.

Fundacja dofinansowała projekt dotacją w wysokości 3 000 złotych.

Więcej o Fundacji Santander i realizowanych programach przeczytasz na jej stronie.