Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wolontariat pracowniczy

 • 11 zrównoważone miasta i społeczności
GRI:
 • [Wskaźnik własny] liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku
  liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku


  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Wolontariat pracowniczy banku reguluje Polityka Santander Bank Polska dotycząca wolontariatu pracowniczego. Polityka określa obszary działań wolontariackich, opisuje procedury oraz prezentuje wskaźniki dotyczące wolontariatu. Jednostkami odpowiedzialnymi za wolontariat pracowniczy w banku są Fundacja Santander Bank Polska oraz Departament Public Relations we współpracy z jednostką HR.

Zasady wolontariatu

Wolontariat pracowniczy realizowany jest przez Fundację Santander. Wolontariuszami Fundacji Santander są pracownicy banku. O działaniach społecznych banku i zaangażowaniu wolontariuszy przeczytasz tu.

Od 1 stycznia 2019 r. każdy pracownik Santander Bank Polska ma do dyspozycji 8 godzin w roku, które może przeznaczyć na wolontariat w ramach trzech obszarów, wynikających z Polityki dotyczącej wolontariatu pracowniczego:

 • wspieranie edukacji i rozwoju nauki

 • działania na rzecz równych szans

 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego

 • 2 003

  wolontariuszy zaangażowanych było w akcje wolontariatu pracowniczego w 2019 r.

Liczba pracowników banku zaangażowanych w projekty wolontariackie

Wolontariat pracowniczy w liczbach
Rok 2017 2018 2019
Wolontariusze 580 1312 2003
GRI:
 • [Wskaźnik własny] Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok

  Przejdź do listy wskaźników

Wolontariat pracowniczy 2019 w liczbach:

 • 2 003

  wolontariuszy Fundacji Santander Bank Polska wzięło udział w 202 akcjach wolontariatu pracowniczego

 • 250 000

  beneficjentów objętych pomocą w ramach akcji wolontariatu pracowniczego

 • 326 395,24 zł

  przeznaczonych przez Fundację Santander Bank Polska na działania związane z wolontariatem

Inicjatywy wolontariackie

Charytatywny kiermasz kwiatowy

Kiermasz kwiatowy, podczas którego nasi pracownicy mogli zakupić wiosenne kwiaty oraz wziąć udział w warsztatach florystycznych pozwolił na zebranie 35 000 złotych na rehabilitację jednej z pracownic banku. Kiermasz pojawił się w 4 miastach – Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu – a w jego organizację zaangażowanych było ponad 50 wolontariuszy.

Zbiórka na „Drugie skrzydło”

Akcja była kontynuacją inicjatywy Departamentu Ryzyka z Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie i polegała na organizacji zbiórki charytatywnej na rzecz rozbudowy Domu. W ramach Akcji zebrano kwotę 15 700 zł.

Projekt „Serce od serca”

Projekt polegał na organizacji warsztatów, podczas których wolontariusze przygotowali dla pacjentek po mastektomii poduszki w kształcie serca, do których dołączyli życzenia. Warsztaty odbyły się w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Gotowe poduszki przekazaliśmy Klubowi Amazonek działającemu przy Centrum Onkologii w Warszawie. W tym samym dniu panie z Klubu Amazonek przeprowadziły dla naszych pracowników krótkie warsztaty dotyczące samobadania piersi. Idea akcji bardzo się spodobała i kilka departamentów zorganizowało ją we własnym zakresie.

Dzień Dziecka z wędką

Główną korzyścią z realizacji wolontariatu była integracja 48 dzieci z różnych środowisk, w tym podopiecznych Stowarzyszenia Pryzmat w Żarach, a także zarażenie ich pasją wędkowania. Rolą wolontariuszy Fundacji Santander było przygotowanie miejsca do zabawy z dziećmi, opieka nad dziećmi w trakcie imprezy i wsparcie przy wydawaniu posiłków.

Kawiarenka dla Seniorów

Projekt polegał na remoncie starego, zniszczonego pomieszczenia w Lubinie i przystosowaniu go na potrzeby kawiarenki –  miejsca spotkań dla seniorów. Wolontariusze Fundacji Santander nie tylko pomagali w remoncie, ale także kupili i skręcili meble. W kawiarence będą organizowane różnego rodzaju wydarzenia, spotkania edukacyjne, w tym także przy współpracy oddziału Santander Bank Polska dotyczące oszustw i cyberbezpieczeństwa.

Koncerty w ciemnościach

Cykl 11 koncertów symfonicznych organizowanych w całej Polsce, podczas których wolontariusze prowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Polskiego Związku Niewidomych. Głównym celem koncertów było zwiększenie wrażliwości społecznej na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku i przybliżenie zaproszonym gościom sposobu odczuwania świata przez osoby niewidome i niedowidzące. Dlatego w trakcie występów muzycy część repertuaru zagrali bez dyrygenta, nie widząc siebie nawzajem i polegając wyłącznie na słuchu. Dzięki zaangażowaniu ponad 50 wolontariuszy Fundacji Santander podczas tej akcji udało się zebrać kwotę 40 000 zł.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie

Blisko 50 wolontariuszy Fundacji Santander wspólnie z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” współpracowało podczas 15. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki na Rynku Głównym w Krakowie. Główną ich rolą było zorganizowanie Galerii Pod Gołym Niebem oraz Namiotu Rodzinnego. Fundacja Santander Bank Polska ufundowała dodatkowo 6 nagród głównych dla laureatów konkursu.

Północny Pomaga 2019

Już po raz drugi pracownicy Makroregionu Północnego wraz z Fundacją Santander zorganizowali inicjatywę „Północny Pomaga”. W przedsięwzięciu udział wzięło 500 osób – pracowników, ich dzieci i przyjaciół. Wolontariusze Fundacji Santander oraz Fundacji Hospicyjnej im. ks. E. Dudkiewicza w Gdańsku przebiegli ulicami Gdańska z siedziby Makroregionu Północnego do Hospicjum. Trasa liczyła ponad 7 km i pokonało ją 280 osób.

Pielęgnacja ogrodów w Łazienkach Królewskich

Projekt polegał na przeprowadzeniu akcji pielęgnacji ogrodów w Łazienkach Królewskich. Przez 5 dni blisko 100 wolontariuszy sadziło kwiaty, kosiło trawę oraz porządkowało ogrody.

Eko-Centralny Santander

Akcja, podczas której wolontariusze Fundacji Santander oraz pracownicy Makroregionu Centralnego Santander Bank Polska w ciągu 5 godzin zebrali na terenie poznańskich Szacht-Glinianek Poznańskich 225 kg odpadów. Z przedmiotów, które zebrali można złożyć np. jeden samochód osobowy, wyposażyć pokój gościnny oraz łazienkę, a także wykonać kilka bardzo ciekawych artystycznych instalacji. W tej ekologicznej inicjatywnie uczestniczyło około 100 wolontariuszy Fundacji – w tym również dzieci oraz mieszkańcy osiedli Fabianowo i Świerczewo w Poznaniu.

„Las rąk”

160 wolontariuszy Fundacji Santander Bank Polska przy współpracy z Nadleśnictwem Włoszakowice zasadziło blisko 4 hektary lasu. Terenem nasadzeń były dwie lokalizacje – Krzycko Wielkie oraz Włoszakowice. Podczas akcji leśnicy przeprowadzili krótką lekcję ekologii oraz opowiedzieli, czym się zajmują i na czym polega opieka nad zasobami leśnymi.