Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wynagrodzenia i benefity

 • 5 równość płci
 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:

Nasze zobowiązania: Wierzymy, że nasi pracownicy zasługują na sprawiedliwe wynagrodzenie ustalane na przejrzystych warunkach. Dlatego budujemy sprawiedliwą strukturę wynagrodzeń i dążymy do tego, aby wyeliminować lukę płacową do 2025 r.

Zasady wynagradzania pracowników Santander Bank Polska reguluje Polityka wynagrodzeń. Polityka ta definiuje tryb ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteria wypłaty zmiennych wynagrodzeń i wszystkich pozostałych elementów (stałe, zmienne, długoterminowe programy motywacyjne itp.). Struktura wynagrodzenia całkowitego w banku jest zgodna z praktyką rynkową, a wysokość wynagrodzeń odpowiada poziomowi oferowanemu w sektorze bankowym. System wynagrodzeń banku ma na celu pozyskanie i utrzymanie najlepiej wykwalifikowanych pracowników w sektorze finansowym.

W 2019 r. aktualizowaliśmy naszą Politykę, m.in.:
 • wprowadziliśmy odniesienia do zasady odpowiedzialnej bankowości (responsible banking);
 • wzmocniliśmy regulacje zapewniające utrzymanie solidnej bazy kapitałowej instytucji;
 • uszczegółowiliśmy zapisy dot. gwarantowanego wynagrodzenia zmiennego, rekompensaty wynagrodzenia zmiennego, planów retencyjnych, odpraw i odszkodowań;
 • określiliśmy decyzyjność w zakresie poziomu wynagrodzenia stałego dla członków Zarządu oraz pracowników zidentyfikowanych (Material Risk Takers).

W 2019 r. w ramach corocznego przeglądu wynagrodzeń pracowników położyliśmy nacisk na indywidualne wyniki pracy i postawy pracowników zgodne z wartościami banku, retencję talentów.

Polityka wynagrodzeń Santander Bank Polska opiera się na zasadach równego traktowania kobiet i mężczyzn. W tym celu prowadzimy monitoring wynagradzania pracowników ze względu na płeć z wykorzystaniem wskaźników EPG (Equal Pay Gap) i GPG (Gender Pay Gap). Wskaźnik EPG uwzględniliśmy w uruchomionym przez bank w 2019 r. procesie podwyżkowym. Pula podwyżkowa w banku została podzielona w sposób zmniejszający różnicę w wynagradzaniu pracowników różnej płci na tych samych stanowiskach.

GRI:
 • [202-1] Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej

  Przejdź do listy wskaźników
 • [405-2] Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

  Przejdź do listy wskaźników

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników na najniższym szczeblu

 

% płacy minimalnej

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej w 2019 r.
Opis Kobiety Mężczyźni
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników na najniższym szczeblu 3 644 3 816
% płacy minimalnej 162% 170%
Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

Opis Średnie wynagrodzenie podstawowe kobiet wg kategorii zatrudnienia Średnie wynagrodzenie podstawowe mężczyzn wg kategorii zatrudnienia Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn
stolica – kierownictwo wyższego szczebla1 27 860 33 207 84%
stolica – kierownictwo średniego szczebla2 13 468 16 914 80%
stolica – pozostali pracownicy3 7 466 10 304 72%
aglomeracje – kierownictwo wyższego szczebla 21 953 24 660 89%
aglomeracje – kierownictwo średniego szczebla 10 723 12 736 84%
aglomeracje – pozostali pracownicy 5 867 7 955 74%
duże miasta – kierownictwo wyższego szczebla 18 981 20 840 91%
duże miasta – kierownictwo średniego szczebla 8 302 9 850 84%
duże miasta – pozostali pracownicy 4 723 5 891 80%
pozostałe – kierownictwo wyższego szczebla 19 071 16 748 114%
pozostałe – kierownictwo średniego szczebla 8 565 9 835 87%
pozostałe – pozostali pracownicy 4 372 5 055 86%

Uwaga: z kategorii „kierownictwo wyższego szczebla” wyłączono członków Zarządu

1 Kategoria obejmuje Dyrektora Biura i powyżej, z wyłączeniem Zarządu
2 Kategoria obejmuje pozostałych managerów, z wyłączeniem Zarządu
3 Kategoria obejmuje pracowników nie zarządzających

W 2019 r. w wynagrodzeniach w banku zmniejszyliśmy lukę płacową (pay gap) pomiędzy kobietami i mężczyznami. O 8% wzrosło podstawowe wynagrodzenie kobiet w stosunku do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn na poziomie „stolica – kierownictwo wyższego szczebla”, o 7% na poziomie „aglomeracje – kierownictwo wyższego szczebla”. Z kolei w kategorii „duże miasta – kierownictwo wyższego szczebla” o 3% oraz o 4% na poziomie „duże miasta – kierownictwo średniego szczebla”. Natomiast na poziomie „aglomeracje – kierownictwo średniego szczebla” oraz „aglomeracje – pozostali pracownicy” nastąpił spadek podstawowego wynagrodzenia kobiet w stosunku do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn o 1%.

GRI:
 • W Santander Bank Polska funkcjonuje 6 organizacji związkowych. W Banku nie funkcjonują Układy Zbiorowe Pracy.

GRI:
 • [401-2] Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym

  Przejdź do listy wskaźników
Wszyscy pracownicy naszego banku mogą korzystać ze świadczeń dodatkowych.

Santander Bank Polska oferuje pracownikom szeroki pakiet benefitów odpowiadający na potrzeby różnych grup pokoleniowych. Zwiększa poczucie komfortu i bezpieczeństwa pracowników oraz ich bliskich. Oferta benefitów wspiera naszą strategię tworzenia przyjaznego miejsca pracy.

Chcemy, aby oferta benefitów zachęcała pracowników do prowadzenia zdrowego trybu życia i pomagała w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem osobistym. Więcej o programach promujących zdrowy styl życia można przeczytać w sekcji Wellbeing.

 • Zdrowie
 • Rodzina
 • Edukacja
 • Wsparcie socjalne

Nasza oferta benefitów obejmuje m.in:

 • kartę Multisport,
 • grupowe ubezpieczenia na życie,
 • program zniżek na produkty partnerów biznesowych,
 • refundację zakupu okularów korekcyjnych,
 • pomoc finansową,
 • kompleksową prywatną opiekę medyczną.

W 2019 r. została poszerzona o program samochodowy dla pracowników, który umożliwia: zakup nowego samochodu za gotówkę z atrakcyjnym rabatem, sfinansowanie zakupu samochodu pożyczką na preferencyjnych warunkach, wynajęcie auta na okres 12/24/36 miesięcy z dodatkowymi korzyściami, uczestnictwo w e-aukcji organizowanej we współpracy z Santander Leasing S.A. i zakup sprawdzonego poleasingowego auta służbowego w atrakcyjnej cenie.

Pracownicy mogą korzystać z systemu kafeteryjnego, w ramach którego przyznane punkty można dowolnie wymieniać na zakup usług i świadczeń z szerokiej gamy ofert hotelarskich, turystycznych, kulturalnych, sportowych i zakupowych.

W ramach wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci bank przeznacza środki na wyprawki szkolne dla uczniów do lat 18 i refunduje koszty opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych oraz wyjazdy zorganizowane (półkolonie, obozy, kolonie i zimowiska). Dodatkowo w związku z narodzinami dziecka rodzice mogą m.in. wykorzystać dodatkowy płatny 3-tygodniowy urlop, zmniejszyć etat czy skorzystać z okresu adaptacyjnego.