Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wsparcie w trudnych sytuacjach

 • [Wskaźnik własny] produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

  Przejdź do listy wskaźników

Nasze podejście do klientów indywidualnych i MŚP w trudnej sytuacji

Mamy świadomość, że istnieje wiele przyczyn kłopotów klientów ze spłatą swoich zobowiązań. Okazujemy nasze zrozumienie i staramy się wspierać klientów w takich okolicznościach.

Głównym celem i priorytetem banku wobec klientów w trudnej sytuacji jest rozpoznanie przyczyn tej sytuacji i wspólne znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań dla przywrócenia terminowej obsługi zobowiązań.

Monitorujemy zaległości w spłatach od wczesnych przeterminowań. Klient ma wówczas możliwość samoobsługi poprzez następujące kanały kontaktu:

 • automatyczny telefon wychodzący – klient może samodzielnie, bez udziału doradcy, uzyskać informacje i dokonać różnych ustaleń, w szczególności zadeklarować termin spłaty lub zamówić kontakt zwrotny,
 • automatyczne centrum obsługi połączeń przychodzących – klient może również skorzystać z całkowicie samoobsługowej linii przychodzącej,
 • interaktywny SMS – wiadomość tekstowa z możliwością odpowiedzi,
 • SMS informacyjny,
 • e-mail informacyjny.

Klient może samodzielnie zadeklarować termin uregulowania przeterminowanej raty, korzystając z serwisu Santander internet, nie czekając na kontakt ze strony banku. Standardowo dostępne są dwa rozwiązania:

 • deklaracja spłaty przeterminowania w terminie 7 dni

 • zamówienie rozmowy z doradcą w dogodnych dla klienta godzinach i ustalenie nowego terminu spłaty

 • Kontakt doradcy z klientem ma zawsze na celu indywidualne rozpoznanie problemu wpływającego na terminową spłatę zobowiązań i wsparcie klienta w wyborze najlepszego w danej sytuacji rozwiązania.

Rozwiązania

Pierwszą naszą propozycją dla klientów z segmentu detalicznego i MŚP jest restrukturyzacja. Każdy klient ma przydzielonego indywidualnego opiekuna, który rozpoznaje i analizuje konkretną sytuację oraz proponuje rozwiązania restrukturyzacyjne, dostosowując je elastycznie do trudności, z jakimi boryka się klient.

Możliwe rozwiązania dla klientów detalicznych i MŚP obejmują:

 • karencje w spłacie kapitału kredytu,
 • czasowe obniżenie rat kredytu,
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • ustalenie nowego harmonogramu spłaty obejmującego przeterminowaną i nieprzeterminowaną część kredytu,
 • połączenie wszystkich zobowiązań w jeden kredyt,
 • dobrowolną sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu (w przypadku uzyskania niższej kwoty od wysokości zobowiązania, uzgadniamy dogodne warunki spłaty pozostałej części zobowiązania).

W jaki sposób klient może wnioskować o zmianę warunków spłaty kredytu?

 • Zgłosić problem przez naszą infolinię
 • Wysłać mailem lub pocztą wniosek pobrany z witryny banku z zakładki „Problemy z terminową spłatą kredytu”

Zgodnie z Ustawą o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, bank przyjmuje wnioski klientów o wsparcie ze środków BGK.

Dla klientów hipotecznych z kredytami w CHF bank wdrożył i utrzymuje pakiet pomocowy tzw. 6-pak ZBP. Stosujemy wszystkie elementy pakietu, w skład którego wchodzą m.in. obniżony do 2% spread walutowy, uwzględnianie ujemnego Liboru CHF, udogodnienia restrukturyzacyjne, obniżenie raty, zmiana zabezpieczenia kredytu oraz przewalutowanie na PLN po kursie średnim NBP.

Wszystkie informacje dla klientów naszego banku znajdujących się w trudnej sytuacji znajdują się TUTAJ

Nasze podejście do klientów korporacyjnych w trudnej sytuacji

W przypadku problemów klienta korporacyjnego, z uwagi na charakter i złożoność spraw, każdorazowo przeprowadzamy indywidualną analizę sytuacji klienta i przyczyn kłopotów. Rodzaj wsparcia wypracowuje z klientem nasz indywidualny doradca, który po analizie proponuje rozwiązania restrukturyzacyjne dostosowane do sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta.

Głównym celem i priorytetem banku jest ustalenie warunków umożliwiających dobrowolną spłatę zadłużenia.

W ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych bank dostosowuje harmonogram spłat do możliwości płatniczych klienta, umożliwia dobrowolną sprzedaż zbędnych aktywów oraz wspiera klientów w poszukiwaniu inwestorów (na podstawie udzielonych pełnomocnictw).

 Więcej informacji o naszych działaniach w sytuacji COVID-19 znajdziesz TUTAJ.