Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasze podejście

 • 3 dobre zdrowie i jakość życia
 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
 • 13 działania w dziedzinie klimatu
GRI:
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-1] Wyjaśnienie temtów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu: wpływ na klimat i środowisko
  Wyjaśnienie temtów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu: wpływ na klimat i środowisko

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
  dla tematu: wpływ na klimat i środowisko
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
  dla tematu: wpływ na klimat i środowisko

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Odpowiedzialna bankowość jest elementem strategii biznesowej Santander Bank Polska i opiera się na trzech filarach. Jeden z nich dotyczy kwestii środowiskowych. W 2019 r. priorytetem były dla nas „zielone finanse”, czyli opracowanie i wdrożenie strategii klimatycznej, która zakłada m.in. finansowanie ochrony klimatu, pakiet zielonych inwestycji oraz działania wewnętrzne mające uczynić nas „zielonym bankiem”.

Czujemy się zobligowani do podejmowania największych wyzwań, przed jakimi stoi społeczeństwo, w którym funkcjonujemy. Jesteśmy świadomi rosnącej roli instytucji finansowych w procesie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego wspieramy klientów i towarzyszymy im w procesie transformacji energetycznej, zapewniając im środki na finansowanie działalności.

Jesteśmy gotowi ponieść dodatkowe koszty wynikające z wdrożenia nowych polityk środowiskowych, bo wiemy, że ich efekty będą miały pozytywny wpływ na całe społeczeństwo i liczymy, że tym samym zachęcimy inne firmy do podobnych działań.

Michał Gajewski
Prezes Zarządu

Zobowiązania Grupy Santander

 • Wierzymy, że możemy wspierać naszych klientów pomagając im w przejściu na działalność przyjazną środowisku („zieloną” gospodarkę). Dlatego chcemy pomóc w pozyskaniu lub udzielić 120 mld euro w latach 2019-2025 oraz 220 mld euro w latach 2019-2030 na finansowanie projektów ekologicznych mających na przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatu.
 • Wierzymy, że przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i śladu, jaki pozostawiamy w środowisku. Dlatego chcemy aby 100% zużywanej przez nas energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych we wszystkich naszych lokalizacjach, gdzie tylko jest to możliwe – chcemy to osiągnąć do 2025 r. Chcemy też zrezygnować z wykorzystania plastikowych produktów jednorazowych w naszych oddziałach i siedzibach do 2021 r.
 • Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności węglowej w 2020 r., czyli kompensowania własnych emisji dwutlenku węgla poprzez finansowanie rozwiązań wspierających wychwytywanie i neutralizację CO2 oraz inwestycje w energię odnawialną.

Zobowiązania Santander Bank Polska

Ze względów biznesowych i regulacyjnych, a także realizując oczekiwania naszych interesariuszy zdecydowaliśmy się odstąpić od finansowania nowych kopalni węgla energetycznego oraz nowych bloków energetycznych opartych na tym surowcu. Pion Ryzyka prowadzi prace nad zwiększeniem możliwości finansowania przez bank odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

Wierzymy, że możemy wspierać naszych klientów, pomagając im w przejściu na działalność przyjazną środowisku („zieloną gospodarkę”). Dlatego chcemy pomóc w pozyskaniu 120 mld euro w latach 2019–2025 oraz 220 mld euro w latach 2019–2030 na finansowanie projektów ekologicznych mających przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatu.

Wierzymy, że przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i śladu, jaki pozostawiamy w środowisku. Dlatego zobowiązaliśmy się, aby 100% zużywanej przez nas energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych we wszystkich naszych lokalizacjach, gdzie tylko jest to możliwe – chcemy to osiągnąć do 2025 r. Chcemy też zrezygnować z wykorzystania plastikowych produktów jednorazowych w naszych oddziałach i siedzibach do 2021 r.