Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Klienci i usługi – wstęp

GRI:
 • [102-2] Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] Liczba interakcji w kanałach zdalnych Liczba interakcji w kanałach zdalnych

  Przejdź do listy wskaźników

Santander Bank Polska jest bankiem uniwersalnym świadczącym pełen zakres usług na rzecz:

 • klientów indywidualnych

 • małych i średnich firm

 • dużych przedsiębiorstw

 • korporacji

 • instytucji sektora publicznego

 • 5 049,5 tys.

  klientów Santander Bank Polska, w tym 3,6 mln lojalnych klientów

Dla naszych klientów jesteśmy dostępni w oddziałach Santander Bank Polska, placówkach partnerskich, Centrach Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej oraz poprzez kanały zdalne.

Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Poznań, Zielona Góra, Leszno, Kalisz Łódź, Warszawa, Warszawa 2, Świdnica, Wrocław, Opole, Lublin, Katowice, Bielsko-Biała, Kraków, Rzeszów

Placówki i oddziały

Plackówki i oddziały

Santander Bank Polska 31.12.2019 31.12.2018
Oddziały (lokalizacje) Santander Bank Polska 515 612
Placówki partnerskie 134 123
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej 19 12
Bankomaty i wpłatomaty 777 862
Urządzenia dualne 923 900

Bankowość mobilna i internetowa - liczba klientów, liczba interakcji w kanałach zdalnych

Bankowość mobilna i internetowa – liczba klientów, liczba interakcji w kanałach zdalnych
Santander Bank Polska 31.12.2019 31.12.2018
Liczba klientów (w tys.) 5 049,5 4 884,2
Liczba klientów zarejestrowanych w Santander Internet (w tys.) 4 423,6 4 019,1
Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej (Santander mobile) (w tys.) 1 576,6 1 338
Liczba firm zarejestrowanych w iBiznes24 (w tys.) 18 17
 • 57%

  Procent klientów korzystających z kanałów zdalnych (internet, aplikacja mobile)

 • 1 312,92

  Liczba klientów korzystających z aplikacji mobile (w tys.)

 • 273 625 010

  Liczba interakcji w kanałach zdalnych – transakcje mobile i internet (w szt.)

 • 749 658

  Średnia liczba transakcji wykonywanych dziennie, przez klientów, w kanałach zdalnych (w szt.)

Nasza oferta jest kompleksowa i zaspokaja różnorodne potrzeby klientów w zakresie: rachunków bieżących/osobistych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych.

Usługi finansowe obejmują: zarządzanie gotówką, obsługę płatności i handlu zagranicznego, operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym i transakcji pochodnych, a także działalność gwarancyjną i maklerską.

W ramach współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej bank umożliwia swoim klientom dostęp do różnorodnych specjalistycznych produktów, takich jak: fundusze inwestycyjne, portfele aktywów, produkty ubezpieczeniowe, leasingowe i faktoringowe.

W 2019 r. koncentrowaliśmy się na rozwijaniu oferty dla każdej z grup klientów pod kątem:
 • przejrzystości,
 • prostoty,
 • cyfryzacji,
 • samoobsługi,
 • możliwości konfigurowania odpowiednich parametrów zgodnie z potrzebami klienta.

Pracując nad jakością produktów i obsługi, korzystamy z rozwiązań wdrożonych w ramach Grupy Santander, z najlepszych międzynarodowych doświadczeń, infrastruktury i potencjału rynkowego w Polsce. Jesteśmy dla naszych klientów dostępni w oddziałach i punktach akwizycyjnych, jak i w zdalnych kanałach.

Santander Bank Polska – wraz ze swoimi niebankowymi spółkami zależnymi – prowadzi obsługę klientów w ramach następujących pionów:

 • Pion Bankowości Detalicznej

 • Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej