Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Strategia biznesowa

GRI:
 • [102-12] Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-29] Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] opis strategii Banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju opis strategii Banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Aktualnie obowiązująca Strategia Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. jest kontynuacją dotychczasowych kierunków rozwoju. Opiera się na obowiązujących wcześniej wartościach i założeniach. Od lat nasza misja, wizja i wartości pozostają niezmienne.

MISJA

Pomaganie klientom indywidualnym i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów.

WIZJA

Najlepsza otwarta platforma usług finansowych, działająca odpowiedzialnie i ciesząca się trwałą lojalnością pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa.

WARTOŚCI

Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie.

Strategiczna wizja zakłada, że Santander Bank Polska S.A.:

 • będzie wiodącym bankiem pod względem jakości obsługi, skoncentrowanym na potrzebach i oczekiwaniach klientów,
 • zbuduje długoterminowe relacje z klientami oparte na zaufaniu, lojalności i podnoszeniu poziomu ich zadowolenia,
 • będzie stale doskonalić produkty, usługi i rozwiązania, wsłuchując się w potrzeby klienta i antycypując je,
 • unowocześni obsługę poprzez transformację cyfrową obejmującą kompletne cykle procesów (od rozpoczęcia do zakończenia) oraz zmianę modelu działania na bardziej efektywny i mniej kapitałochłonny,
 • zwiększy liczbę klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych,
 • będzie się koncentrować na wzroście dochodowego biznesu i umacniać swą pozycję w głównych segmentach rynku w procesie rozwoju organicznego, a także, korzystając z możliwości rozwoju nieorganicznego,
 • wykreuje środowisko pracy wzmacniające zaangażowanie pracowników poprzez współpracę, komunikację oraz inicjatywy oddolne powstające w jednostkach Banku,
 • podniesie efektywność i usprawni procesy wewnętrzne dzięki wdrażanej metodyce pracy agile,
 • połączy zobowiązanie wzrostu wartości dla akcjonariuszy z zaangażowaniem w rozwój lokalnych społeczności.

Efekty działań strategicznych Grupy Santander Bank Polska w 2019 r.

Wyznaczamy sobie jasne cele strategiczne w odniesieniu do naszych grup interesariuszy (pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności), projektujemy działania i przyjmujemy kluczowe miary sukcesu.

Pracownicy

Cel strategiczny

 • Najlepszy pracodawca z silną kulturą korporacyjną.

Jakie działania podjęliśmy?

 • Budowaliśmy jednolitą kulturę korporacyjną.
 • Zarządzaliśmy talentami.
 • Promowaliśmy różnorodność, równe traktowanie i inkluzywność.
 • Wdrażaliśmy model pracy z zastosowaniem metodyki agile.

Kluczowa miara sukcesu

 • Osiągnęliśmy pozycję czołowego pracodawcy w sektorze bankowym.
 • Poprawiliśmy wskaźnik zaangażowania pracowników.
 • Więcej o nas jako pracodawcy przeczytasz tutaj.

Klienci

Cel strategiczny

 • Trwała lojalność klientów indywidualnych i firmowych.
 • Transformacja cyfrowa i doskonałość operacyjna.

Jakie działania podjęliśmy?

 • Rozwijaliśmy ofertę w ramach platform bankowości elektronicznej (biometria, Kantor Santander, bankowość mobilna, procesy E2E, procesy sprzedażowe i posprzedażowe, silne uwierzytelnianie klienta).
 • Wprowadziliśmy zautomatyzowany proces kredytowy dla klientów sektora MŚP (Smart Loans).
 • Udostępniliśmy informację o rachunkach klientów w innych bankach (AIS) oraz usługach inicjowania płatności (PIS).
 • Wspieraliśmy MŚP, oferując dogodne finansowanie i usługi dodatkowe.
 • Rozwijaliśmy Program Rozwoju Eksportu.
 • Oferowaliśmy praktyczną pomoc w znalezieniu kontrahentów biznesowych.
 • Kontynuowaliśmy uruchamianie nowych formatów placówek.

Kluczowa miara sukcesu

 • 3,6 mln lojalnych klientów, w tym 2,5 mln klientów cyfrowych.
 • Poprawiliśmy wskaźnik NPS.
 • Więcej o naszym podejściu do klientów przeczytasz tutaj.

Akcjonariusze

Cel strategiczny

 • Silny kapitał, skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz wysoka zyskowność.

Jakie działania podjęliśmy?

 • Utrzymywaliśmy silną bazę kapitałową zgodnie z regulacjami prawnymi i wymogami nadzorczymi.
 • Rozwijaliśmy dochodowe segmenty rynku.
 • Dbaliśmy o dyscyplinę kosztową i wysoką jakość aktywów.

Kluczowa miara sukcesu

Osiągnęliśmy:

 • stabilny wskaźnik kosztu ryzyka – 0,85%,
 • porównywalny wskaźnik efektywności kosztowej – 3,5%,
 • łączny współczynnik kapitałowy – 17,07%.

Społeczność

Cel strategiczny

 • Wsparcie lokalnych społeczności tam, gdzie prowadzimy działalność.

Jakie działania podjęliśmy?

 • Kontynuowaliśmy projekty sponsorskie w obszarze sportu, kultury i edukacji.
 • Wspieraliśmy wolontariat pracowniczy.
 • Realizowaliśmy programy społeczne.

Kluczowa miara sukcesu

 • Nasze działania społeczne objęły 250 tysięcy beneficjentów.
 • 2 tysiące pracowników zaangażowało się w projekty wolontariackie.
 • Więcej o naszym zaangażowaniu społecznym przeczytasz tutaj.

Nasze cele strategiczne na lata 2020–2022

Bank, który stara się być Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie, wspierając ludzi i biznes.

 • Pracownicy

  • Stworzymy wyjątkowe miejsce pracy, skupiające wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.
  • Będziemy posiadać silną kulturę organizacyjną opartą na wartościach Simple, Personal, Fair.
  • Będziemy wdrażać tryb pracy oparty o proste rozwiązania i metodykę agile.
 • Klienci

  • Podniesiemy poziom doświadczeń klientów – chcemy zachwycać klientów.
  • Będziemy upraszczać produkty i procesy.
  • Będziemy Bankiem Jaki Chcesz.
  • Będziemy digitalizować obsługę klientów.
  • Zbudujemy Otwartą Platformę Bankową.
 • Społeczności

  • Rozwiniemy współpracę w ramach Santander Universidades.
  • Zyskamy uznanie jako bank wspierający społeczności lokalne.
 • Akcjonariusze

  • Wypełnimy wymogi prawne i regulacyjne.
  • Będziemy optymalizować kapitał.
  • Będziemy wspierać kulturę ostrożnościowego zarządzania ryzykiem.
  • Zwiększymy dochody.
  • Będziemy optymalizować koszty.

Strategia biznesowa Grupy Santander Bank Polska ma przełożenie na podejście organizacji do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.