Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

 • 3 dobre zdrowie i jakość życia
 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [403-2] Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Tworzymy pracownikom bezpieczne oraz przyjazne środowisko pracy. Prowadzimy programy prozdrowotne dla pracowników i podejmujemy działania związane z zapobieganiem utraty zdrowia, w związku z wykonywaną pracą. Przestrzegamy procedur z zakresu BHP oraz wewnętrznych polityk dotyczących tego obszaru.

Inicjatywy, które podejmowaliśmy w 2019 r.

 • Opracowaliśmy nową ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich pracowników. Dokumentacja została zatwierdzona przez lekarza medycyny pracy i przedstawiciela Związków Zawodowych. Przygotowano szkolenia e-learningowe z tego zakresu w celu zapoznania pracowników z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego.
 • Przeprowadziliśmy szkolenie e-learningowe z zakresu zapoznania pracowników z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego dla 8 472 pracowników.
 • Zaktualizowaliśmy wszystkie procedury BHP.
 • Przeszkoliliśmy 52 pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Przeprowadziliśmy audyty BHP we wszystkich placówkach i centrach wsparcia biznesu, w których pracują pracownicy Santander Bank Polska.
 • Przeszkoliliśmy pracowników służby BHP w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy poprzez uczestnictwo w szkoleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 • Został powołany koordynator ds. BHP w celu weryfikacji systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych pod kątem funkcjonowania oraz czyszczenia i konserwacji, uwzględniając stosowane środki chemiczne. Kontrole przeprowadzone w budynkach CWB nie wykazały nieprawidłowości.
 • W 2019 r. o 8,34 spadł wskaźnik ciężkości wypadków w stosunku do poprzedniego roku, który obrazuje średnią liczbę dni niezdolności do pracy przypadającą na jednego poszkodowanego w wypadku przy pracy.

Efekty naszych działań prozdrowotnych:

 • 252

  przebadanych pracowników – badania dermatoskopowe w mobilnych busach, w czterech lokalizacjach CWB (Warszawa, Poznań, Wrocław, Lublin).

 • 331

  przebadanych pracownic – badania mammograficzne w mobilnych busach, w trzech lokalizacjach CWB (Warszawa, Wrocław, Poznań).

Więcej informacji o realizowanych przez nas programach prozdrowotnych przeczytasz TUTAJ.

Nasze plany na 2020 r.
 • digitalizacja procesów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wdrożenie elektronicznej formy rozliczania refundacji okularów,
 • dostosowanie obowiązujących procedur, określenie zasad funkcjonowania i przygotowanie właściwych instrukcji w związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego wirusa SARS-CoV-2.
GRI:
 • [403-2] Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

  Przejdź do listy wskaźników

Wypadki przy pracy w 2019 r. w podziale na płeć pracowników

Wypadki przy pracy w 2019 r. w podziale na płeć pracowników
Opis 2018 2019
Kobiety 41 47
Mężczyźni 8 9

Wypadki (incydenty) przy pracy w 2019 r. w podziale na płeć

Wypadki (incydenty) przy pracy w 2019 r. w podziale na płeć
Opis Wartość
Liczba pracowników na koniec 2019 r. 11 118
Wypadki (incydenty) przy pracy w 2019 r. w podziale na płeć
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy – kobiety 47
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy – mężczyźni 9
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych – kobiety 0
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych – mężczyźni 0
Liczba wypadków (incydentów) ciężkich – kobiety 0
Liczba wypadków (incydentów) ciężkich – mężczyźni 0
Liczba wypadków (incydentów) lekkich – kobiety 47
Liczba wypadków (incydentów) lekkich – mężczyźni 9
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 56
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie × 1000) – ogółem 5,04
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie × 1000) – kobiety 6,04
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie × 1000) – mężczyźni 2,7
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – ogółem 1 617
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – kobiety 1 539
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – mężczyźni 78
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – ogółem 28,88
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – kobiety 32,74
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – mężczyźni 8,667
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – ogółem 25
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – kobiety 29
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – mężczyźni 15

Źródło: Rejestr wypadków przy pracy, Raport zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.