Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityka reklamacyjna

W Santander Bank Polska dbamy nie tylko o to, aby obsługa reklamacji spełniała wymogi regulacyjne. Podejmujemy również działania, które zwiększają zadowolenie klientów z procesu na każdym jego etapie, od przyjęcia zgłoszenia po przekazanie odpowiedzi. Aby móc reagować na potrzeby klientów, po zakończonym procesie reklamacyjnym, badamy poziom ich zadowolenia z procesu.

Do dyspozycji klientów jest u nas także Rzecznik Klienta, który reprezentuje interesy klientów w sprawach reklamacyjnych. Jeśli klient nie zgadza się z decyzją dotyczącą swojego zgłoszenia, może poprosić rzecznika o ponowne zajęcie się sprawą. Rzecznik to silne wsparcie i gwarancja najwyższej staranności w procesowaniu spraw reklamacyjnych.

Klienci mogą składać reklamacje:

 • w usługach bankowości elektronicznej, w tym poprzez wideo-rozmowę i czat

 • telefonicznie

 • w oddziałach

 • pocztą tradycyjną

Odpowiedzi na reklamacje przekazujemy:

 • w bankowości internetowej

 • listem

 • SMS-em

Klientom przekazujemy również SMS-owe komunikaty statusowe. Informujemy w nich:

 • o przyjęciu zgłoszenia

 • o tym, że sprawa wymaga więcej czasu (gdy rozpatrzenie potrwa dłużej niż 7 dni)

 • o zamknięciu sprawy i sposobie przekazania odpowiedzi

W 2019 r. podjęliśmy szereg działań optymalizujących proces reklamacji:
 • Zwiększyliśmy zakres robotyzacji w procesie reklamacyjnym – do procesu szybkiej ścieżki z udziałem robotów włączyliśmy reklamacje opłat dla kont firmowych i kont oszczędnościowych.
 • Wdrożyliśmy proces przekazywania klientom dodatkowych pism z wyjaśnieniem sposobu naliczania opłat za użytkowanie kart i konta KGP. Robimy to wtedy, gdy odpowiedź na reklamację wysłaliśmy SMS-em.
 • Rozszerzyliśmy uprawnienia pracowników oddziałów, infolinii oraz doradców segmentu SelectPrivate Banking do przekazywania klientom decyzji o uznaniu reklamacji w ściśle określonych przypadkach, już podczas przyjmowania zgłoszenia (zwrot księgujemy do 2 dni roboczych).