Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Ryzyka

Other guidelines:

W 2019 r. wprowadzono środowiskowe i społeczne elementy zarządzania ryzykiem (Enviromental & Social Risk Management – ESRM) jako kryteria oceny projektów segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Powstała procedura „Analiza ryzyka społeczno-środowiskowego” określająca obligatoryjny dla banku proces analizy ryzyka społeczno-środowiskowego, które może pojawić się w związku z działalnością komercyjną prowadzoną przez klientów banku.

Analizujemy, czy działania klientów podlegają wyłączeniom lub ograniczeniom zdefiniowanym w politykach sektorowych banku. Celem analizy jest dostarczenie uzasadnionej oceny warunkującej przyjęcie lub odrzucenie wniosku o udzielenie produktów lub usług finansowych z przyczyn związanych z ryzykiem społeczno-środowiskowym.

Prowadzimy kolejne prace nad dalszym usprawnieniem procesów związanych z uwzględnianiem ryzyk społecznych, środowiskowych i zarządczych. Z punktu widzenia biznesowego ryzyka te odgrywają coraz większą rolę, a usprawnienie procesów pozwoli nam zwiększyć nasze zaangażowanie, chociażby w rozwój OZE w Polsce.

Michał Gajewski
Prezes Zarządu