Odpowiedzialny biznes
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Codzienne płatności kartą kredytową VISA Akcja Pajacyk pomagają finansować posiłki i pomoc psychospołeczną dla dzieci

Już od 18 lat wspieramy Akcję Pajacyk, finansując rocznie ponad 100 tysięcy posiłków dla dzieci. Teraz wspólnie z Polską Akcję Humanitarną pomagamy też dzieciom w uzyskaniu pomocy psychospołecznej.

Kartę kredytową Visa Silver Akcja Pajacyk na co dzień nosi w portfelu ponad 300 000 tysięcy klientów Santander Bank Polska. Dzięki nim bank co roku przekazuje Polskiej Akcji Humanitarnej środki na sfinansowanie obiadów dla dzieci. Dotychczas, w ramach tej długofalowej współpracy, udało się zapewnić już ponad 2 miliony posiłków.

Teraz klienci, którzy płacą kartą Visa Silver Akcja Pajacyk, włączają się nie tylko w pomoc w finansowaniu posiłków, ale i w pomoc psychospołeczną dla dzieci i młodzieży. Bank przekazuje Polskiej Akcji Humanitarnej część opłat za kartę, a także kwotę od każdej wykonanej przez klienta transakcji. Kartę Visa Silver Akcja Pajacyk można też dodać do telefonu lub zegarka i korzystać z niej wygodnie, na co dzień.

Akcja Pajacyk, obecnie program wsparcia dzieci Pajacyk, od lat spełnia swoją misję dożywiania dzieci. Teraz chce im także pomóc w uzyskaniu pomocy psychospołecznej. Dostęp do bezpłatnej opieki specjalistów jest utrudniony, m.in. ze względu na ich ograniczoną liczbę, a co za tym idzie, długie terminy oczekiwania na wizytę. Natomiast w rodzinach, w których występuje problem niedożywienia, najczęściej nie ma możliwości skorzystania z płatnych konsultacji u psychologa czy psychiatry.

Obiorcami programu wsparcia dzieci Pajacyk są dzieci i młodzież ze środowisk defaworyzowanych, z problemami wychowawczymi, doświadczające przemocy i zaburzeń poczucia wartości. Finansowane są z niego indywidualne i grupowe terapie, treningi kompetencji oraz warsztaty. Środki trafiają też do placówek dziennego wsparcia dzieci, świetlic oraz klubów socjoterapeutycznych i środowiskowych.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, jest dostępny na santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.Z oferty karty kredytowej mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Santander Bank Polska warunki oceny zdolności kredytowej. RRSO 11,17%