Odpowiedzialny biznes
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Ponad 156 tysięcy stypendiów wspierających studia, praktyki i przedsiębiorczość w ramach programu Santander Universidades w 2020 roku

W ubiegłym roku Grupa Santander przeznaczyła 110 mln EUR na wsparcie szkolnictwa wyższego, w ramach programu Santander Universidades. W Polsce, w 2020 roku przyznano 3 283 stypendia, a bank przeznaczył na ten cel finansowanie w wysokości 1,053 mln PLN. Santander zwiększył swoje wsparcie dla społeczności akademickiej o 56% r/r. Bezprecedensowy wzrost liczby beneficjentów programu Santander Universidades motywowany jest silnym zaangażowaniem banku w zmniejszanie przepaści cyfrowej oraz w zaspokajanie potrzeb społecznych i zdrowotnych wynikających z pandemii.

Grupa Santander, działając za pośrednictwem programu Santander Universidades, ufundowała w 2020 roku ponad 156 000 stypendiów na studia, praktyki zawodowe i wspieranie przedsiębiorczości. Jest to o 56% więcej niż w 2019 roku. Łączna wartość nakładów na ten cel wyniosła 110 mln EUR.

Z tej liczby, prawie 49 tysięcy stypendiów trafiło do studentów i absolwentów uczelni wyższych by rozwijać ich umiejętności w odpowiedzi na współczesne wyzwania rynku pracy. Niemal 33 tysiące stypendiów skierowano do młodych przedsiębiorców, jako wsparcie ich rozwoju lub realizacji projektów. Ponad 75 tysięcy stypendiów posłużyło sfinansowaniu praktyk zawodowych i innych programów szkoleń.

Silny wpływ pandemii oraz jej konsekwencje dla edukacji, życia społecznego i gospodarki sprawiły, że już w marcu 2020 zrewidowano założenia programów rozwojowych dla społeczności akademickiej. Bank ma 1000 umów partnerskich zawartych z uczelniami i instytucjami w ponad 22 krajach w tym 59 w Polsce. Aby zapewnić ciągłość nauki i ułatwić możliwość znalezienia w przyszłości zatrudnienia przez osoby wchodzące na rynek pracy, Grupa Santander przyspieszyła w 2020 roku rozwój swojego programu stypendialnego, kładąc nacisk na transformację cyfrową oraz potrzeby społeczne wynikające z pandemii.

COVID-19 stał się wyzwaniem dla uczelni wyższych i ich zdolności do kontynuowania nauczania i wspierania studentów. W dziedzinie edukacji, ponad 100 tysięcy osób skorzystało z działań prowadzonych przez Santander Universidades, obejmujących stypendia, pomoc finansową i wsparcie dla transformacji cyfrowej. Było to możliwe dzięki przekazaniu ponad 30 mln EUR z przeznaczeniem na różnego rodzaju przedsięwzięcia, takie jak Fundusz Supera COVID-19, finansujący projekty badawcze, inicjatywy społeczne i edukację cyfrową, ale także pomoc dla studentów w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W 2020 roku na szczególną uwagę zasługuje również wsparcie Grupy Santander dla młodych ludzi, ale też nauczycieli, którym pandemia utrudniła kształcenie i poszerzanie kompetencji dających im większą szansę na rynku pracy. W tym celu powstały programy #ZostańwDomu i #ZainwestujwSiebie. Były one przeznaczone na szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności interdyscyplinarnych, cyfrowych i językowych. W tym duchu po raz pierwszy został też rozszerzony zakres beneficjentów, objęto nim nowe grupy dotknięte pandemią COVID-19, takie jak osoby bezrobotne. Celem nowych programów jest wspieranie umiejętności, które ułatwią procesu przebranżowienia.

Grupa Santander wspiera także młodych przedsiębiorców za pośrednictwem programu Santander X. W 2020 roku zainaugurowano różne inicjatywy globalne i lokalne, takie jak konkurs Santander X Tomorrow Challenge, w którym poszukiwano innowacyjnych rozwiązań, pomagających złagodzić społeczno-gospodarcze skutki pandemii.

Zmiana częściowo już się dokonała, nie tylko dlatego, że pandemia nadal wpływa na codzienne życie społeczne i uniwersyteckie, ale również dlatego, że oferta szkoleń online i hybrydowych będzie się umacniać, jako ważne zadanie szkolnictwa wyższego. Grupa Santander będzie nadal wspierać uczelnie wyższe w radzeniu sobie z tymi i innymi wyzwaniami, umożliwiając im odgrywanie kluczowej roli w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa.

powiedział Javier Roglá, Dyrektor Globalny Santander Universidades

Od 25 lat program Santander Universidades stanowi element zaangażowania banku w zrównoważony rozwój oraz odzwierciedla jego wiodącą pozycję jako banku odpowiedzialnego społecznie. Od 2002 roku Santander przeznaczył na edukację już blisko 2 mld EUR, a liczba stypendiów przyznanych od 2005 roku wynosi 600 000. Program Santander Universidades to jedna z największych inicjatyw tego typu wspierana przez podmiot prywatny.

Obecnie na platformie https://www.becas-santander.com/pl trwa nabór na kolejne programy stypendialne Grupy Santander, które tym razem koncentrują się na wspieraniu rozwoju kompetencji w obszarach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców w tym m.in. z zakresu umiejętności cyfrowych i językowych. To tam m.in. do 25 marca można aplikować na stypendium Stypendium Santander Tech | Digital Reskilling – Ironhack, rozwijające umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych i technologii programowania czy np. lokalny program stypendialny Stypendium Rozwojowe Santander, prowadzony zdalnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, podczas którego można wziąć udział w kursie przygotowującym oraz uzyskać dofinansowanie do 100% do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E.