Odpowiedzialny biznes
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Bank Polska dołączył do Diversity IN Check, listy najbardziej włączających i dbających o różnorodność firm

Santander Bank Polska znalazł się w gronie kilkunastu organizacji, które zostały docenione za tworzenie przyjaznego i włączającego środowiska pracy, a także wewnętrzne programy promujące różnorodność. Pierwsza w Polsce lista pracodawców, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Warunkiem zakwalifikowania się do listy Diversity IN Check jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzanym przez FOB. Polega ono na diagnozie stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszu podzielone zostały na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Udział w badaniu Diversity IN Check był sprawdzeniem naszej dojrzałości w obszarze różnorodności. Od wielu lat zajmuje ona bardzo ważne miejsce w naszej strategii, jesteśmy zaangażowani w wiele działań promujących różnorodność, wyrównywanie szans, płac i tolerancji. Uważamy jednak za konieczne poddawanie procesowi weryfikacji działań, które jako organizacja podejmujemy w tym obszarze. To ważne, bo każda taka weryfikacja pozwala jeszcze szerzej spojrzeć na ten temat, daje inny punkt widzenia i pomaga wdrożyć jeszcze lepsze rozwiązania, które wspierać będą idee tworzenia środowiska inkluzywnego. Dla Santander Bank Polska model funkcjonowania oparty o różnorodność i inkluzywność jest naturalny i oczywisty, bo głęboko wierzymy w to, że różnorodność jest napędem kreatywności i wpływa na trafność podejmowania decyzji z korzyścią dla pracowników i klientów. Różnorodność i inkluzywność są jednymi z podstawowych elementów kultury organizacyjnej w naszym banku, to właśnie te elementy są priorytetami związanymi ze zrównoważonym rozwojem Santander Bank Polska.

mówi Dorota Strojkowska, członek zarządu Santander Bank Polska odpowiedzialna za Pion Partnerstwa Biznesowego

Wyróżnienie jest świetnym zwieńczeniem obchodów European Diversity Month – Europejskiego Miesiąca Różnorodności, który obchodzony jest także w Santander Bank Polska. Z tej okazji w banku przeprowadzono liczne inicjatywy wewnętrzne, takie jak wspólne warsztaty w Fundacją Polska Bez Barier, webinary i podcasty edukacyjne dla pracowników, czy udział w debacie organizowanej przez FOB dot. zagadnień różnorodności w organizacjach.

Santander Bank Polska – różnorodny i włączający bank

Różnorodność i inkluzywność są jednym z kierunków strategii działania Santander Bank Polska. Zakłada ona tworzenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku dla różnorodności, rozwijaniu polityk i mechanizmów skutecznie wspierających równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Różnorodność nie jest tylko obecna na poziomie jednorazowych inicjatyw, ale poszanowanie indywidualności, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji jest wpisana w strategie banku na poziomie zarządczym, poprzez przyjęte polityki i procedury, m.in. Generalny Kodeks Postępowania, Politykę „Szacunek i godność”, Politykę zrównoważonego rozwoju, Politykę kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska.

Dbanie o różnorodność i inkluzywność przejawia się w wielu inicjatywach i programach prowadzonych przez bank od wielu lat. Począwszy od 2009 roku, w Santander Bank Polska wdrożony został innowacyjny program Obsługa Bez Barier, którego celem jest zapewnienie pełnej dostępności usług bankowych, wszystkim naszym klientom. Dzięki programowi bank chce zapewnić spójne i pozytywne doświadczenia klientów ze szczególnymi potrzebami, niezależnie od miejsca obsługi – w placówce, przez telefon, internet czy bankomat. Uruchomiony został też program Różnosprawni, który tworzy różnorodne środowisko pracy zapewniające wygodne i komfortowe warunki pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki programowi jest także wzmacniana świadomość na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2017 roku Santander Bank Polska został sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karta jest zobowiązaniem organizacji do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz promocji różnorodności. Wyraża też gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Bank poprzez liczne inicjatywy, współpracę z organizacjami zrzeszającymi kobiety oraz partnerstwo w kampaniach społecznych stara się przełamać stereotypy i inspirować kobiety do obejmowania ról liderskich. Duża uwaga w banku jest przykładana do zapewnienia równowagi w liczbie kobiet i mężczyzn biorących udział w programach rozwojowych, a także w procesie sukcesji i rekrutacji. Stworzony został także projekt #SantanderWomen, czyli wewnętrzna platforma komunikacyjna. Za jej pośrednictwem odbywają się cykle warsztatów edukacyjno-rozwojowych, które wzmacniają przywództwa kobiet i zachęcają je do podejmowania nowych wyzwań w karierze zawodowej. Od niedawna realizuje również cykl podcastów „Santander Women”, w których poruszane są tematy różnorodności, inkluzywności oraz przywództwa. Bank dołączył też do kampanii Women Update, która zachęca kobiety do przebranżowienia się i otwarcia na zawody w sektorach technologicznych. Razem z Grupą Santander realizuje również projekty stypendialne zwiększające kompetencje przywódcze kobiet i wspierające je na rynku pracy takie jak np. Santander Women, Emerging Leaders – LSE.