Odpowiedzialny biznes
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Bank Polska – obsługa bez barier

5 maja obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Wg różnych danych w Polsce żyje od 4 do 7 mln osób z niepełnosprawnościami.

Oznacza to, że minimum 8%* polskiego społeczeństwa może się zmagać się na co dzień z trudnościami w dostępie do podstawowych usług. Santander Bank Polska od 11 lat realizuje program „Obsługa bez barier”, by zwiększać dostępność usług i produktów finansowych dla klientów z różnymi potrzebami. Wykorzystuje w tym celu zarówno zaawansowane technologie w zdalnym bankowaniu, jak też dba o odpowiednie warunki w tradycyjnych sposobach kontaktu.

Oddziały bez barier

Każdego roku rozszerzamy sieć placówek bez barier. Na przełomie 2020 i 2021 roku niezależny ekspert przeprowadził proces audytów architektonicznych pod kątem dostępności przestrzennej, przyznając certyfikaty 18 nowym oddziałom bez barier. Obecnie ponad 160 oddziałów ma Certyfikat Dostępności dla klientów z niepełnosprawnościami.**

Pilotażowo Santander Bank Polska uruchomił dwa oddziały – w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wrocławiu, wyposażone w mapę tyflograficzną – czyli dotykowy plan oddziału z opisem w alfabecie Braille’a oraz ścieżkę dotykową dla osób niewidomych i system nawigacji przestrzennej Totupoint.

Pracownicy Santander Bank Polska systematycznie przechodzą szkolenia z obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto, aby ułatwić obsługę osób z niepełnosprawnościami w oddziałach Santander Bank Polska wprowadził m.in.

  • rozwiązania proceduralne umożliwiające poświadczanie woli klient, który nie może czytać i/ lub pisać;
  • stanowiska, w których osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z obsługi poza kolejnością;
  • ramki pomocne w składaniu podpisu przez osoby z niepełnosprawnościami wzroku czy mini lupy pomagające osobom słabowidzącym lub seniorom;
  • w ponad 30 oddziałach przenośne pętle indukcyjne, które wzmacniają dźwięk i eliminują zakłócenia akustyczne osobie niedosłyszącej korzystające z aparatu słuchowego.

Udogodnienia nie tylko w oddziale

W Santander Bank Polska osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą zdalnie połączyć się z Doradcą online w Polskim Języku Migowym. Z połączenia można skorzystać w każdym oddziale, na stronie internetowej (zakładka „Pomoc i kontakt”) oraz w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej w opcji „Kontakt”. W ten sposób klienci mogą nie tylko obsługiwać dotychczas posiadane produkty, ale też kupować kolejne czy z nich rezygnować. Usługa dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Kolejnym udogodnieniem jest sieć „mówiących” bankomatów przystosowanych do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Klienci mogą korzystać z asysty głosowej z wygaszeniem ekranu na czas transakcji dla zwiększenia bezpieczeństwa. Dodatkowo ekran bankomatu można przełączyć w tryb wysokiego kontrastu, a elementy na obudowie są opisane w języku Braille’a.

Obecnie klienci mogą korzystać z ponad 1400 maszyn posiadających udogodnienia, co stanowi blisko 90% całej sieci bankomatów banku.

Bank udostępnia też wzorce umowne, regulaminy w formie tzw. dokumentów dostępnych – repozytorium na bank.santander.pl/ms/obb/dostepne-dokumenty

Różnosprawni w pracy

Santander Bank Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i jako pracodawca zobowiązuje się do realizacji zapisów karty w swoim codziennym działaniu. Projekt Różnosprawni przygotowuje do zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Więcej o „Obsłudze bez barier” i innych udogodnieniach na www.santander.pl/obb. Strona została przygotowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0, czyli zbiorem rekomendacji, dzięki którym treści są dostępne dla jak najszerszej grupy użytkowników.