Odpowiedzialny biznes
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wsparcie studentów i absolwentów w dobie pandemii COVID-19 Stypendia Santander #ZostańWDomu oraz #ZainwestujWSiebie

Jak pokazują badania pandemia wpłynęła negatywnie na perspektywy zawodowe młodych ludzi. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pandemia ma „niszczycielski i nieproporcjonalny” wpływ na zatrudnienie. Z najnowszych danych wynika, że młodzi ludzie napotykają poważne przeszkody w kontynuowaniu rozwoju osobistego i edukacji, zmianie pracy i wchodzeniu na rynek pracy.1

W odpowiedzi na te wyzwania Santander podczas trwania pandemii zrealizował akcję #ZostańWDom oraz #ZainwestujWSiebie skierowaną do studentów i innych ludzi wchodzących na rynek pracy. W trakcie akcji niemal 3000 osób otrzymało wsparcie w ramach Stypendiów Santander, których celem był rozwój i dostosowanie kompetencji osób kończących studia, do oczekiwań rynku pracy.

Stypendia Santander szansą na rozwój

Wsparcie było realizowane za pomocą intensywnych kursów rozwojowych on-line organizowanych przez prestiżowe uczelnie w Polsce i na świecie, a także jako wsparcie finansowe.

Oferta rozwoju kompetencji dla środowiska akademickiego była bardzo szeroka i realizowana poprzez m.in.:

  • międzynarodowe intensywe projekty rozwojowe takie jak: Emerging Technologies Programs by MIT Professional Education (nowe technologie i transformacja cyfrowa), ESADE Soft Skills Innovation and Personal Management (kompetencje miękkie), Emerging Leaders – LSE (kompetencje liderskie) oraz English for Professional Development z University of Pennsylvania i British Council Online English Courses (kursy języka angielskiego)
  • projekty ogólnopolskie – w ramach inicjatyw otwartych dla wszystkich studentów z polskich uczelni odbyły się m.in. Akademia Santander Universidades Online (prelekcje najwyższej kadry zarządzającej Santander Bank Polska), organizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, organizowana przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz szkolenie Odnawialne Źródła Energii – Małe Elektrownie Wodne organizowane wraz z Fundacją „RÓJ”;
  • programy lokalne dla studentów wybranych uczelni – w 2020 roku programy lokalne, obejmujące stypendia finansowe oraz kursy oferowaliśmy dla studentów m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wybór tematyki programów dla społeczności akademickiej to odpowiedź na potrzeby wynikające z pandemii oraz zmieniającego się rynku pracy. Zgodnie z przyjętą agendą Responsible Banking i misją Santander Universidades, bank wspiera sektor szkolnictwa wyższego, przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy oraz przedsiębiorczość. Platforma stanowiąca globalny ekosystem stypendialny, stwarza możliwość oferowania stypendiów i grantów nie tylko lokalnych, ale także tych organizowanych we współpracy Grupy Santander z uczelniami zagranicznymi.

W samym 2020 r. na platformie stypendialnej Santander Universidades zarejestrowało się ponad 10 000 studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników uczelni z Polski.

Santander, za pośrednictwem programu Santander Universidades przeznaczył 30 milionów EUR na wsparcie edukacji w trakcie pandemii. Fundusze zostały wykorzystane na wsparcie projektów badawczych, wsparcie dla studentów borykających się z problemami finansowymi, czy wsparcie transformacji cyfrowej uczelni wyższych. Choć rok 2020 jest już z nami, Santander Universidades nadal wspiera młodych i organizuje kolejne programy stypendialne, na które rejestracja prowadzona jest przez stronę www.santander-grants.com. Wszelkie aktualne informacje dotyczące naborów są zamieszczane również na profilu na Facebooku.

1 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200709STO83004/koronawirus-jak-ue-walczy-z-bezrobociem-wsrod-mlodych