Odpowiedzialny Biznes
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Bank Polska wspiera Zielony Zwrot TAURONA. Na polski rynek trafią pierwsze obligacje Zrównoważonego Rozwoju

Santander Bank Polska jest koordynatorem, organizatorem oraz dealerem emisji pierwszych obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability–linked) dla spółki TAURON Polska Energia S.A. o wartości 1 mld zł. Środki z transakcji zostaną przeznaczone m. in. na Zielony Zwrot TAURONA, czyli zwiększenie udziału źródeł zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej organizacji.

Emisja przeprowadzona dla TAURON Polska Energia S.A. będzie pierwszą w Polsce emisją obligacji Zrównoważonego Rozwoju oraz największą emisją obligacji w sektorze korporacyjnym od wprowadzenia w Polsce lockdownu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Środki z emisji będą wspierały transformację Grupy TAURON. Zostaną one przeznaczone na finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, finansowanie dystrybucji jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy Emitenta związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną a także na refinansowanie zadłużenia Grupy Emitenta zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.

Co bardzo istotne, środki pozyskane z obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności Tauron Wydobycie S.A. oraz Tauron Wytwarzanie S.A. (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w akapicie powyżej). Ponadto powyższe cele zostały dodatkowo wsparte poprzez wprowadzenie wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji i uzależnienie wysokości marży odsetkowej od ich realizacji.

Dziś trudno wyobrazić sobie zrównoważony rozwój bez zrównoważonych finansów. Dlatego Santander Bank Polska intensywnie angażuje się w procesy wspierające i determinujące zieloną transformację przedsiębiorstw, czego wynikiem było m.in. podjęcie decyzji o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu. Jednocześnie jesteśmy partnerem zmian w biznesie oferując firmom, jako pierwszy bank w Polsce, finansowanie powiązane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka forma finansowania, definiuje nowoczesny biznes przynosząc korzyść dla środowiska
Aleksander Piniński
dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Santander Bank Polska
Środki uzyskane z obligacji będą jednym z motorów napędowych Zielonego Zwrotu TAURONA. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 roku redukcja emisji sięgnie ponad 50 procent. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej Grupy
Wojciech Ignacok
prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Grupa TAURON wspólnie z koordynatorem emisji określiła następujące wskaźniki: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2%) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8%). W przypadku niezrealizowania powyższych wskaźników marża bazowa zostanie podwyższona zgodnie z zapisami w warunkach emisji. Corocznie niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość wyliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Emisja zielonych obligacji, umowy kredytowe ESG-linked czy wreszcie obligacje Zrównoważonego Rozwoju to rozwiązania, które z sukcesem, jako pierwsi, wprowadzamy na nasz rynek. Cieszymy się, że możemy poprzez takie rozwiązania wspierać ambitne cele naszych klientów
Kamil Witkowski
Manager DCM Santander Bank Polska

Jednym z filarów strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska jest zrównoważone finansowane, rozumiane między innymi jako rozwój produktów opartych o Cele Zrównoważonego Rozwoju czy wskaźniki ESG  i w ramach tego przyczynianie się do wzrostu udziału OZE w naszym systemie energetycznym. Emisja obligacji Zrównoważonego Rozwoju dla TAURON Polska Energia S.A. jest kolejną transakcją, wpisującą się w realizację tych celów. Tylko w tym roku Santander Bank Polska współfinansował największą w Polsce umowę o wartości 350 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy 121 MWp. Pozwoli to na uruchomienie 128 elektrowni słonecznych w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat. Bank sfinansował również projekt budowy farm wiatrowych o mocy 121 MW dla wiodącego producenta zielonej energii w Polsce, a w ostatnim czasie udzielił także finansowania w kwocie 165,4 mln zł na dostarczenie 50 bezemisyjnych autobusów do MPK w Krakowie.

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

 Grupa Santander to wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także o udzieleniu w tym samym czasie pomocy ponad 10 mln osób poprzez programy mikrofinansowania czy edukacji finansowej. Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2020 r. Grupa posiadała 146 mln klientów (w tym 21,3 mln klientów lojalnych oraz 38,3 mln klientów cyfrowych), 11 900 oddziałów i 195 000 pracowników.  Zysk Grupy Santander za pierwszy kwartał 2020 roku wyniósł 1,977 mld EUR i był o 1% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Biuro Prasowe Santander Bank Polska